Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku

Úvod:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Mendelovo gymnázium v Opavě

Vítejte na stránkách školy – na této titulní straně pravidelně zveřejňujeme aktuální informace a fotografie z Mendelova gymnázia v Opavě.

Adaptační kurz prvních ročníků stál za to

Již poslední prázdninové dny, v neděli 30. srpna, se třída 5.A vydala na svůj adaptační kurz při přechodu na střední školu. Nebylo to zdaleka jejich první setkání, ale kurz jistě utužil kolektiv třídy. O den později, v pondělí 31. srpna, se k nim připojila třída 1.D. Studenti 1.D se na kurzu viděli opravdu úplně poprvé, a jak kurz postupoval, tak se ze skupinky 30–ti cizích lidí stávala stále více a více třída. Ve středu odpoledne se třídy vrátily a s sebou si přivezli mnoho cenných zkušeností a téměř nezapomenutelných zážitků.

autor příspěvku: Martin Kuček

Zahájení nového školního roku

ŠLogo MGOkolní rok bude zahájen ve třídách v úterý 1. září 2015. Třídy 1.D a 5.A v té době budou již na adaptačním kurzu. V ostatních třídách proběhne poučení o bezpečnosti, seznámení se školním a klasifikačním řádem, žáci si vyzvednou potvrzení o studiu. Třídní učitelé budou informovat žáky o organizačních záležitostech školy, nastíní plán akcí během školního roku. Žáci 1. ročníků si projdou se svým třídním učitelem školu včetně školní jídelny a vyfotografují se do školního administrativního systému Bakaláři.

Přejeme úspěšný nový školní rok!

Velmi smutné připomenutí

Ač máme dnes letní prázdninový čas, musím zde napsat velmi smutnou zprávu. Dne 2. července zemřel ve věku 53 let náš bývalý kolega Pavel Vystrk. S Mendelovým gymnáziem spojil prakticky celý svůj profesní život. Jistě mohu říci za všechny, kteří s ním měli možnost spolupracovat, ať už jako kolegové nebo jako jeho žáci, že na něj budeme vzpomínat rádi a jen v dobrém.

Austausch 2015

Slovo „Austausch“ se již na našem gymnáziu pomalu stává pojmem. Jedna z jeho účastnic jej vnímá následovně:

Musím se přiznat, že jsem se na datum 12. 6. těšila jako malá. I když mi moje kamarádka Zdeňka pořád opakovala, ať nejsem tak natěšená, abych potom nebyla zklamaná. Ale jak bych mohla být zklamaná, když už dopředu jsem věděla, ke komu jedu, a již z předešlé zkušenosti jsem věděla, že nikoho lepšího než svoji Deutsche Partnerin Franzi jsem si přát nemohla.

Číst celý příspěvek

Na MGO se historicky poprvé uděloval titul Výrazná studentská osobnost

IMG_5631Stále častěji se mezi studenty objevovali lidé, kteří velmi příjemně překvapovali svým veskrze pozitivním přístupem ke škole. Zapojovali se zcela bezprostředně do akcí školy, byli vstřícní, pokorní a ještě úspěšní. Proto jsme se rozhodli tyto výjimečné studenty ohodnotit, vyzdvihnout, aby sloužili jako příklad ostatním. Důležité je, aby oni byli motivováni a zároveň ostatní motivovali. Rádi bychom v této tradici pokračovali a věříme, že i v následujících školních letech se takové významné osobnosti najdou. Výběr byl proveden na základě návrhu pedagogů a studentského parlamentu MGO.

Číst celý příspěvek