Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku

Úvod:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Mendelovo gymnázium v Opavě

Vítejte na stránkách školy – na této titulní straně pravidelně zveřejňujeme aktuální informace a fotografie z Mendelova gymnázia v Opavě.

Chameleon mangan aneb hrajeme si s barvami

Chcete vidět chameleona a nechce se vám do ZOO? Chtěli byste ho vlastnit, ale nemáte rádi zvířata?

Rozhodly jsme se takového chameleona vytvořit a díky tomu jsme postoupily do finálového kola soutěže ChemQuest 2015. Tato soutěž se uskutečnila 27. 3. 2015 na VŠCHT v Praze. Jako téma jsme dostaly „Chemie a umění“.

Číst celý příspěvek

Volba studentského ředitele?

Jak ukázal jeden z mnoha dokumentárních filmů festivalu Jeden svět na školách, i tato otázka a její řešení může být někdy velmi palčivé. Alespoň tak to vnímali studenti v jedné ze škol v africké Keni, o kterých vyprávěl snímek „Hlas za kozu“. Kromě maturantů se festivalu zúčastnily v minulém týdnu všechny třídy naší školy. Věřme, že většině účastníků přinesl ten „jejich“ film odpovědi na problémy, které jsou aktuální a nám někdy přesto stále neznámé.

Autorka příspěvku: PhDr. Simona Krajcarová

Mezinárodní seminář eTwinnig v Krakowě

02_twinningVe dnech 26. – 28.3. 2015 se konal v v Polsku v Krakowě mezinárodní kontaktní seminář eTwinning programu. Účastnili se ho učitelé ze slovanských zemí – Polska, Slovenska a Česka. Cílem semináře bylo najít partnerskou zahraniční školu pro spolupráci a výměnu zkušeností mezi skupinami studentů zahraničích škol. Za Mendelovo gymnázium se semináře zúčastnila učitelka Romana Škrabalová a po jednáních se dohodla se zástupci dvou polských škol na účasti v projektu s nazvem " How do comptuters calculate" – cílem je pochopeni fungování počítačů ve dvojkové soustavě / binary system. Studenti si budou posílat přes ICT nástroje texty v dvojkové soustavě a pak je vzájemně dešifrovat.

Autorka příspěvku: Romana Škrabalová

Pythagoriáda

pythagoras_finalDne 25. 3. proběhlo školní kolo Pythagoriády, kterého se zúčastilo 86 studentů, z nichž 37 bylo úspěšných a postupuje do okresního kola. Z primy si nejlépe vedli Martin Fof, Adam Pavelka, Prokop Válek a Kolářová Karolína, ze sekundy Son Tran Doan Thanh, Johan Paul a Vojtěch Krobot a z tercie Dan Lange, Jiří Brablec, Vojtěch Stiborský, Michal Magiera, Anna-Rita Malotová, Tomáš Nagy, Martina Kozlová, Jana Zemanová, Alžběta Horáková a Alžběta Theuerová. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a přejeme úspěch v okresním kole, které se bude konat 12. května. Autorka příspěvku: Monika Klapková

Matematický klokan

V letošním roce připadl Matematický klokan na pátek 20. 3. a zúčastnilo se ho 165 studentů.

V kategorii Benjamin byla tradičně účast nejvyšší s počtem 54 žáků, z nichž první místo získal se 120 body Martin Fof z primy, druhý byl se 114 body Vojtěch Krobot a třetího místa dosáhl Petr Uhlíř se 103 body, oba jsou ze sekundy.

Číst celý příspěvek