Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO

Úvod:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Mendelovo gymnázium v Opavě

Vítejte na stránkách školy – na této titulní straně pravidelně zveřejňujeme aktuální informace a fotografie z Mendelova gymnázia v Opavě.

Opět jsme uspořádali terénní ekologickou exkurzi

V úterý 21. června jsme realizovali další z již tradičních celodenních biologicky zaměřených exkurzí v terénu. V letošním školním roce jde o druhou akci tohoto typu. Obě jsou součástí širšího programu Tajemství přírody, který je dotován grantem ze strany Moravskoslezského kraje. Vedle těchto rozsáhlejších exkurzí jsme uspořádali řadu ekologických vycházek v rámci biologických seminářů. Tentokrát jsme pracovali v okolí Stříbrného jezera u Opavy.

Číst celý příspěvek

Poděkování

Z dopisu ředitele ZŠ Vrchní, pana Romana Podzemného:

chtěl bych touto cestou poděkovat vašim studentům Davidu Witkovi a Danielu Rychlému, kteří u nás byli předvést zajímavé pokusy z fyziky. Jejich prezentace žáky z pátých tříd bavila a stala se nejen součástí zpestření výuky, ale byla i poučná.

Navíc nás těší, že David je naším žákem a pokračuje v tom, co zde začal. Svědčí to také o tom, že vaše škola takto aktivní žáky podporuje. Poděkování patří také profesorům, kteří stojí za těmito iniciativami studentů.

Hlásíme se z jihu Anglie

Přes Německo, Belgii, Francii, dále trajektem přes English Channel jsme se konečně ponořili do pravé anglické mlhy a vstoupili na britské břehy. Vychutnáváme si drsnou ale malebnou část Britských ostrovů a vyhlížíme v mlze další zážitky.

Branný den

Branný den – plakátMendelovo gymnázium je spoluorganizátorem Branného dne v Dukelských kasárnách ve dnech 23.–24. 6. 2016.

Tento projekt si klade za cíl zábavnou a soutěživou formou mládež znovu přivést nejen k pohybovým aktivitám, ale i k znalostem, které mohou být přínosné a potřebné při řešení krizových situacích. Je určen žákům základních a středních škol v Opavě.

Číst celý příspěvek

Astroškolička na Slezské univerzitě

Ústav fyziky FPF Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci s Mendelovým gymnáziem letos obnovil tradici „Školičky moderní astrofyziky“. Tento vzdělávací seminář určený studentům středních škol se zájmem o fyziku se konal v pátek 17. června 2016 a tvořily jej tři přednášky. První byla zaměřena na paradoxy teorie relativity, druhá rekapitulovala vývoj kosmologie (byla přednesena zahraničním doktorandem Ústavu fyziky v anglickém jazyce) a třetí přednáška seznámila studenty s objevem gravitačních vln. Akce se zúčastnilo celkem 45 studentů z gymnázií v Opavě, Ostravě, Bílovci a Olomouci.

Číst celý příspěvek