Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO

Úvod:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Mendelovo gymnázium v Opavě

Vítejte na stránkách školy – na této titulní straně pravidelně zveřejňujeme aktuální informace a fotografie z Mendelova gymnázia v Opavě.

První turnaj Debatní ligy ovládla Opava!

Debatní klub Mendelova gymnázia zaznamenal naprosto skvělé výsledky! V pátek 21. října jsme vyrazili na dalekou cestu do Jaroměře s cílem, že přes víkend budeme reprezentovat MGO a Opavu na debatním turnaji. Nutno podotknout, že se jednalo o první turnaj Debatní ligy v této sezóně a účastnili se ho také úplní nováčci – či spíše novačky – z našeho klubu. Přesto byly výsledky více než překvapivé a pro Debatní klub MGO naprosto úžasné. Dlouhého rozepisování nebude třeba. Vše proběhlo zcela tradičně. Po příjezdu nám zbyla trocha času, navštívili jsme tedy muzeum vlaků a obdivovali vlakotoč. Po dostavení se na školu jsme byli ubytováni a dokončovali jsme přípravy. Debaty přichází dalšího dne.

Číst celý příspěvek

Matematický šampionát: obstáli jsme výborně

mmsampionat16Studenti třetího ročníku, Klára Obrusníková, David Wittek a Pavel Štěpánek, se 20. října zúčastnili každoroční matematické soutěže ostravského Wichterlova gymnázia a se ctí obstáli. Soutěžící během dvou hodin řeší celkem pět náročných úloh.

David Wittek (III. C) obsadil krásné desáté místo, Klára Obrusníková (VII. A) vynikající osmé místo a Pavel Štěpánek se dostal na čtvrtém místě mezi pět vyhlašovaných soutěžících kategorie SŠ 3. Tyto výsledky jsou velmi pěkné, v kategorii SŠ 3 soutěžilo přibližně sedmdesát talentovaných matematiků Moravskoslezského kraje.

Autor příspěvku: Pavel Štěpánek

Zahájili jsme další ekologický projekt s finanční podporou Moravskoslezského kraje

MS_kraj_logo

Terénní exkurzí do oblasti říčky Hvozdnice u Slavkova jsme zahájili soubor aktivit v rámci projektu Badatelský deník, který získal finanční podporu ze strany MSK. Projekt navazuje na předchozí podobné aktivity, které nesly názvy Tajemství přírody, Stříbrné jezero apod. V současném projektu zúročujeme také výstupy z minulých let, kdy jsme doplnili na MGO vybavení mikroskopikou.

Číst celý příspěvek

„Vzpomínky na minulost“ aneb co jsme nezapomněli z matematiky

Dne 5. 9. 2016 proběhla matematická soutěž, která byla určená pro všechny 1. ročníky čtyřletého gymnázia a 5. ročník osmiletého gymnázia. Jejím cílem bylo pro studenty zjistit a porovnat si s ostatními studenty své matematické dovednosti získané z učiva ZŠ. Nejvyšší možný počet bodů jednotlivce mohl být 30 bodů. Následu
jící zhodnocení tříd včetně tří nejlepších studentů ze třídy bylo vytvořeno pomocí bodového průměru třídy.
A jak to dopadlo? Posuďte sami z výsledkové listiny.

Tři nejlepší soutěžící z každé třídy převzali z rukou pana ředitele Petra Pavlíčka věcné dary (flash disky, upomínkové předměty). Blahopřejeme!

Autorka příspěvku: Dáša Zemková

Besedovali jsme s Městskou policií a probačním úředníkem

p1180221Ve středu 19. října 2016 do tercie zavítali Mgr. Stonišová z Městské policie a Mgr. Beyer z Probační a mediační služby a besedovali s žáky o činnosti, kterou se zabývají. Dověděli jsme se mnoho zajímavého o pravomocích Městské policie o trestných, činech, přestupcích a jejich řešení. Mohli jsme se zeptat na všechno, co nás zajímalo, a dostalo se nám vstřícné, srozumitelné a přesné odpovědi. Snad budeme v této problematice vždy jen posluchači a besedující.