Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO

Úvod:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Mendelovo gymnázium v Opavě

Vítejte na stránkách školy – na této titulní straně pravidelně zveřejňujeme aktuální informace a fotografie z Mendelova gymnázia v Opavě.

Zahájili jsme další ekologický projekt s finanční podporou Moravskoslezského kraje

Terénní exkurzí do oblasti říčky Hvozdnice u Slavkova jsme zahájili soubor aktivit v rámci projektu Badatelský deník, který získal finanční podporu ze strany MSK. Projekt navazuje na předchozí podobné aktivity, které nesly názvy Tajemství přírody, Stříbrné jezero apod. V současném projektu zúročujeme také výstupy z minulých let, kdy jsme doplnili na MGO vybavení mikroskopikou.

Číst celý příspěvek

„Vzpomínky na minulost“ aneb co jsme nezapomněli z matematiky

Dne 5. 9. 2016 proběhla matematická soutěž, která byla určená pro všechny 1. ročníky čtyřletého gymnázia a 5. ročník osmiletého gymnázia. Jejím cílem bylo pro studenty zjistit a porovnat si s ostatními studenty své matematické dovednosti získané z učiva ZŠ. Nejvyšší možný počet bodů jednotlivce mohl být 30 bodů. Následu
jící zhodnocení tříd včetně tří nejlepších studentů ze třídy bylo vytvořeno pomocí bodového průměru třídy.
A jak to dopadlo? Posuďte sami z výsledkové listiny.

Tři nejlepší soutěžící z každé třídy převzali z rukou pana ředitele Petra Pavlíčka věcné dary (flash disky, upomínkové předměty). Blahopřejeme!

Autorka příspěvku: Dáša Zemková

Besedovali jsme s Městskou policií a probačním úředníkem

p1180221Ve středu 19. října 2016 do tercie zavítali Mgr. Stonišová z Městské policie a Mgr. Beyer z Probační a mediační služby a besedovali s žáky o činnosti, kterou se zabývají. Dověděli jsme se mnoho zajímavého o pravomocích Městské policie o trestných, činech, přestupcích a jejich řešení. Mohli jsme se zeptat na všechno, co nás zajímalo, a dostalo se nám vstřícné, srozumitelné a přesné odpovědi. Snad budeme v této problematice vždy jen posluchači a besedující.

Zkoušeli jsme si jednaní Rady bezpečnosti OSN

V úterý 5. 10. se osm žáků 3. A vypravilo do Ostravy na krajskou simulaci Rady bezpečnosti OSN. Vyslechli jsme ndiplomateěkolik zajímavých přednášek a odnesli si nové zkušenosti. V simulovaném jednání jsme zastupovali různé státy a snažili se vyřešit problémy Krymské krize. Názory některých států si byly velice podobné, takže jsme si navzájem radili a pomáhali si. Ačkoli se nám podařilo i sepsat rezoluci, Krymskou krizi jsme nakonec nedořešili, jednak kvůli nedostatku času, ale také kvůli právu veta. Nakonec organizátoři vyhodnotili ty nejlepší vyslance a my se i s certifikátem vrátili domů.

http://polar.cz/porady/studuj-u-nas.

https://www.flickr.com/photos/128999833@N03/albums/72157673651829221

https://www.youtube.com/watch?v=8DNmJKADpS4

Autorka příspěvku: Bětka Kavanová, 3. A

Máme stříbro z krajského kola frisbee

Ve středu 12.10.2016 se naše škola zúčastnila Středoškolského poháru v méně známém sportu Ultimate Frisbee. Toto krajské kolo se konalo v Ostravě – Zábřeh. V turnaji jsme se probojovali až do finále bez jediné porážky. Své přemožitele jsme našli až ve finále. Odvezli jsme si tak diplom za druhé místo.

Číst celý příspěvek