Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO

Úvod:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Mendelovo gymnázium v Opavě

Vítejte na stránkách školy – na této titulní straně pravidelně zveřejňujeme aktuální informace a fotografie z Mendelova gymnázia v Opavě.

NA MENDELOVĚ GYMNÁZIU BYL DOKONČEN EKOLOGICKÝ PROJEKT S PODPOROU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Projekt v programu podpory environmentálního vzdělávání byl rozložen na celý školní rok 2015/2016. Nesl název Tajemství přírody a byl zaměřen především na podporu badatelských aktivit, částečně také na propojení činnosti školy s dalšími, především školskými organizacemi. K realizaci projektu významně pomohl Moravskoslezský kraj, který pro jeho realizaci poskytl finanční dotaci. V rámci projektu proběhlo celkem 22 jednotlivých akcí plus pracoval ekologický kroužek, který se v průběhu roku sešel na 21 schůzkách. Akcí se účastnilo celkem 504 žáků jednak z MGO, ale také ze 14 základních škol okresu Opava.

MS_kraj_logo

Číst celý příspěvek

Studenti praví: Užili jsme si Den zdraví!

Dne 28.6. 2016 proběhla tradiční školní akce s názvem Den zdraví. Přednášky byly určeny především studentům vyššího gymnázia. Tohoto dopoledne se účastnilo 11 tříd. Na organizaci se podíleli i vybraní žáci 4.A třídy a celá 2.B třída. Někteří byli přítomni přímo na stanovištích, kde byli k dispozici přednášejícím nebo hráli figuranty jako například u stanoviště Českého červeného kříže. Co se týče samotného programu, pozvání přijala řada odborníků – členové armády ČR rotný David Švacha a rotmistr Karel Hrazdil, členové ČČK Nela Jahodová, Bc. Petr Dulava, Bc. Barbora Šašková, Daniela Schreierová a Kateřina Žídková, z oboru neonatologie MUDr. Lenka Hrbáčová, patologie MUDr. Petr Handlos, psychiatrie MUDr. Soňa Staňková, z oblasti ortotiky a protetiky Bc. Eva Kaleta, dále pak Mgr. Petr Kotrla a studenti gymnázia Martin Jirásko, František Stoklasa a Kateřina Bielková. Část přednášejících tvořili absolventi Mendelova gymnázia. A nás tak může těšit, že se na naši, potažmo svou, střední školu rádi vrací a své znalosti a pracovní zkušenosti předávají další generaci studentů.

Číst celý příspěvek

Baťova manažerská olympiáda

Celkem čtyři studenti z řad Mendelova gymnázia se účastnili v pátek 17. 6. 2016 finále Baťovy manažerské olympiády. Soutěž probíhala v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Soutěžní test se skládal celkem ze 100 otázek z oblastí matematiky a logiky, managementu a marketingu, ekonomie, anglického jazyka a všeobecného přehledu.

Číst celý příspěvek

„Přírodní“ výměna s bavorskými studenty

Některým čtenářům může titulek článku evokovat to, že studenti z bavorského Rothu, kteří strávili týden (16. – 23. června 2016) na výměnném pobytu v Opavě a okolí, byli ekologičtí aktivisté. Možní jimi i byli. Tento název však prozrazuje téma „austauše“, jak si žáci během již pěti let fungování této výměnné akce studentů našeho gymnázia a gymnázia v Rothu zvykli říkat. Přivítali jsme 18 příjemných lidí, kteří měli zájem poznávat naši přírodu, města, pamětihodnosti, kuchyni a především sebe navzájem. Pro opavské studenty (povětšinou z třídy 3.D) s jednou neocenitelnou výhodou: vše probíhalo v němčině.

Číst celý příspěvek

Badatelská výuka je v biologii oblíbená.

Ve středu 22. června jsme se zájemci z řad studentů pracovali celé dopoledne v biologické laboratoři. Věnovali jsme se průzkumu a zpracování vzorků z předchozí terénní exkurze v okolí Stříbrného jezera. Měli jsme k dispozici drobné bezobratlé živočichy, vzorky řas apod. Tento průzkum byl poslední v řadě aktivit v rámci projektu Tajemství přírody, který je dotován ze strany Moravskoslezského kraje. Samotní studenti reagovali na rozšířenou terénní i laboratorní práci velmi pozitivně.

Číst celý příspěvek