Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Rubrika:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Výuka

Přežili jsme ve zdraví

28. června 2017 proběhly v rámci Dne zdraví přednášky a praktické aktivity téměř pro všechny ročníky MGO (výjimku tvoří třída 3. A, která měla samostatný program). Vzhledem k tomu, že se naši absolventi na půdu MGO vrací rádi, snažili jsme se zapojit převážně je, dále také rodiče našich studentů, kteří jsou ochotni se takovéto akce účastnit.

Číst celý příspěvek

Hodiny moderní chemie

O tom, že chemie je věda zábavná a zajímavá a nejsou to jen nudné vzorečky a chemické rovnice, se přesvědčili naši studenti 1. ročníků a 3. A, kteří se ve středu

14. 6. zúčastnili tzv. Hodiny moderní chemie.

Číst celý příspěvek

Výstava k projektu „Badatelský deník“

MS_kraj_logo-538×165

V rámci projektu Badatelsky deník, který získal finanční podporu z Moravskoslezského kraje, došlo k vytvoření autorského díla vyučujících a studentů MGO.

Spojením trpělivé práce kantorů a studentů vznikly pracovní listy z laboratorních pozorování, která proběhla v biologických seminářích, ekologickém kroužku, hodinách biologie a v jednorázových cílených laboratorních cvičeních. Tyto listy obsahují autorské mikrofotografie, vědecké ilustrace a textovou část s teoretickými informacemi ke zpracovanému tématu.

Číst celý příspěvek