Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Úvod:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Mendelovo gymnázium v Opavě

Vítejte na stránkách školy – na této titulní straně pravidelně zveřejňujeme aktuální informace a fotografie z Mendelova gymnázia v Opavě.

Absolventi podporují vzdělávání na mgo

Mendelovo gymnázium, Opava pokračuje v modernizaci odborných učeben. Po vybudování jazykových učeben, počítačových místností, laboratoří chemie a fyziky jsme se nyní zaměřili na vznik nového zázemí a technického vybavení pro laboratoře biologie a environmentální výchovy. Kromě modernizace biologické laboratoře plánujeme zajistit konektivitu školy a bezbariérový přístup – výtah a další bezbariérové toalety. Tento projektový záměr bude z velké části financován z projektu ITI Ostravsko. Zbylou část si škola musí uhradit z vlastních zdrojů. Proto jsme velice rádi, že na své mateřské gymnázium nezapomínají i naši úspěšní absolventi, kteří podporují vizi MGO vedoucí k modernizaci a větší konkurenceschopnosti. Na tento projektový záměr byl Mendelovu gymnáziu věnován finanční dar ve výši 100 000 Kč Ing. Janem Galgonkem (maturoval v roce 2002).

Číst celý příspěvek

Stále pomáháme v charitativních sbírkách potřebným

V uplynulých dnech proběhly na Mendelově gymnáziu dvě důležité charitativní akce. Zapojili jsme se do projektu, který organizovala Slezská unverzita – „Vánoce pejskům“, která byla zaměřena na pomoc Městskému útulku v Opavě. Studenti, z jejichž iniciativy akce vznikla byli velmi překvapeni, kolik potřebného pro pejsky se na naší škole sešlo. Zhodnotili, že jsme byli nejlepší. Do projektu bylo zapojeno i několik ZŠ z Opavy. Další, již tradiční akce, kterou pořádámě 2 x ročně, byla pomoc potřebným v Azylovém domě Samaritán. Pracovníci, kteří sbírku odváželi, mnohokrát děkovali, že myslíme na ty, kteří neměli tolik štěstí jako my. Mám vyřídit obrovské poděkování. Myslím, že všichni můžeme mít výborný pocit z toho, že jsme někomu udělali radost, pomohli, zvláště v předvánočním čase. Já vám také moc děkuji za to, že nemyslíte jen na sebe. Velmi si toho vážím!

Autorka příspěvku: Mgr. Jana Prošvicová

obohacení sbírky preparátů o nové kusy

Jsme velice potěšeni, že na nás naši absolventi nezapomínají a snaží se i po letech vracet na školu, ze které vzešli a která je nasměrovala k jejich budoucí profesi. V měsíci prosinci jsme získali hmotný dar v podobě přírodních preparátů. Jednalo se o zástupce ptactva a savců České republiky. Mezi těmito exempláři jsme nalezli i takové unikáty jako je hlava prasete divokého. Za tento dar vděčíme našemu bývalému studentovi panu Rudolfu Hlubkovi, který se po maturitě vydal cestou studia medicíny podobně jako několik jeho spolužáků z ročníku.

Číst celý příspěvek

Srdíčkové dny

Občanské sdružení Život dětem děkuje Mendelovu gymnáziu, Opava za zapojení do sbírky Srdíčkové dny.

Naši studenti během sbírky vybrali částku 9 222 Kč, za kterou škola obdržela tento „certifikát“.

Občanské sdružení je zároveň potěšeno, že se studenti naší školy opakovaně zapojují do této charitativní činnosti a pomáhají tak vybrat potřebné peníze a zároveň šířit dobré jméno sdružení.

Věříme, že v příští sbírce se nám podaří tuto částku překonat.

V pátek 14. 12. proběhl 10. ročník Přírodovědné soutěže

Dne 14. 12. 2018 zorganizovali učitelé a studenti Mendelova gymnázia jubilejní již 10. ročník „Přírodovědné soutěže“ určené pro žáky 9. tříd základních škol okresu Opava.

Jedná se o soutěž, kde si žáci ze základních škol ověří své znalosti z fyziky, chemie, biologie a ekologie. Součástí jsou vědomostní testy a praktická laboratorní cvičení.

Číst celý příspěvek