Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Pokus o fyzikální rekord

fyzpokus1Mendelovo gymnázium v Opavě již 130 let přispívá k tradici českého školství v Slezsku měrou více než vrchovatou. V jeho prostorách se konají výstavy pro žactvo i veřejnost, rozvíjí se vědecká činnost v rámci soutěže Turnaj mladých fyziků, podporuje se svobodný duch a kreativita či se vytváří nové rekordy (Nejkratší opera, Vyučování nepřerušeně 37 hodin). Ani oslavy 130. výročí nebudou výjimkou.

Pokus o nejdelší demonstraci fyzikálních pokusů je jen dalším holdem gymnázia této tradici, jehož obtížnost odpovídá schopnostem našich žáků. Není proto překvapením, že si žáci sami připravují pokusy, které budou pod dohledem profesorů předvádět svým rodinám, přátelům a veřejnosti.

Zlé jazyky tuto akci odsoudí jako neadekvátní poslání škol. Posláním škol však není pouze vzdělávat ale také vychovávat. Mendelovo gymnázium chce tímto pokusem o rekord podpořit ve svých žácích schopnost spolupráce a solidárnosti, rozvíjet pozitivní vztah žáků ke škole a zároveň jim dát příležitost podílet se na něčem unikátním, na co mohou být hrdí. Právě proto se celá akce nese v duchu „Jeden za všechny, všichni za jednoho“.

Program oslav zahájí pan ředitel P. Pavlíček 28. 3. 2014 v 12:00 proslovem. Žáci pak budou demonstrovat fyzikální pokusy až do 12:00 následujícího dne. Pokusy se týkají všech oblastí fyziky a jsou doprovázeny výkladem studentů, který je cílen na laickou veřejnost.

Vzhledem k povaze akce jsou prioritami bezpečí studentů a dosažení rekordu zábavnou formou. Účast žáků je dobrovolná a svou účastí se zavazují k dodržování pravidel, která naleznete níže.

Tímto bychom Vás rádi pozvali, aby jste se přišli podívat na naše žáky a podpořit je v jejich pokusu o rekord.

Pravidla pro žáky účastnící se pokusu o fyzikální rekord

Autorka příspěvku: za organizátory akce Martina Buchalová, 8.A

Skip to content