Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Z Mendelova gymnázia až na Akademii věd

Projekt Otevřená Věda byl cílen na lidi se zájmem o vědu a výzkum v oblasti technických a přírodních věd. Hlavní skupinu tvořili středoškolští a vysokoškolští studenti, kteří měli možnost zapojit se do vědeckých stáží s různým zaměřením výzkumu.

Jednu takovou jsem měl možnost navštěvovat od září 2013 do května 2015. Nastoupil jsem na ni za Jana Premuse, který v roce 2013 maturoval a tak jsem chytil příležitost vyzkoušet si vědeckou práci. Stáž probíhala stylem krátkých schůzek na výzkumném pracovišti na Ústavu Geoniky AV ČR v Ostravě, ale velká část práce byla prací domácí. Tématem mé stáže bylo studium fragmentací klastrů pomocí počítačových simulací. Principiálně se jednalo o srážku nabitého iontu vzácného plynu s neutrálním klastrem vzácného plynu, který se skládal ze tří atomů. Práce byla realizována pomocí pseudoexperimentu, neboli simulačních programů. Ty byly spouštěny na počítačích organizace Metacentrum, kde jsme s mým lektorem doc. Ing. Ivanem Janečkem CSc. počítali i na 256 procesorech najednou! Celkem bylo spočteno přes 7000 úloh s celkovou spotřebou 20437 hodin procesorového času (ekvivalentně 2,3 let na jednom procesoru).

 

Naše studium a výsledky jsem prezentoval na Studentské vědecké konferenci 12.5. na PřF OU, kde jsem se setkal s dalšími studenty věnujícími se výzkumu v oblasti přírodních věd. Výstupem stáže bylo také vytvoření posteru velikosti A0, se kterým jsme prezentovali výsledky na Veletrhu vědy probíhajícím ve dnech 21.–23.5. na výstavišti PVA Expo Praha Letňany. Každý stážista měl k dispozici půl stánku, u kterého výsledky prezentoval. Účastnili jsme se také přednášky, týkající se problematiky studia v zahraničí připravenou americkými vysokoškolskými pracovníky z univerzity Armstrong State University v Georgii. Na akci se přišlo podívat mnoho lidí z veřejnosti, mimo Otevřené vědy zde měli své stánky i výzkumné ústavy a vysoké školy.

 

Projekt dal příležitost vyzkoušet si vědeckou práci a zůčastnit se přímo výzkumu. Stáž byla obrovským přínosem a dala nový rozhled do širokých oblastí, kterým se lze věnovat. Mně osobně velmi pomohla při dalším rozhodování kam budu směřovat a co budu studovat. Otevřená věda byla velkou příležitostí a velmi děkuji organizátorům a sponzorům. Projekt byl realizován ve čtyřech letech, bohužel příští rok se s pokračováním nepočítá.

příspěvek připravil: Lukáš Pala, 3.B třída