Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Máme novou chemickou laboratoř

Mendelovo gymnázium zažádalo v únoru 2014 o dotaci na chemickou laboratoř v rámci výzvy č.33.: Modernizace výuky na středních školách z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013. Tento projekt s názvem Podpora chemického vědomí žáků na Mendelově gymnáziu byl připraven projektovým týmem firmy 3C SYNHALL, s.r.o.

Předmětem tohoto projektu byla celková modernizace chemické laboratoře nábytkem i pomůckami tak, aby v modernizované učebně mohla probíhat výuka všech přírodovědných předmětů v souladu se systémem výuky STEAM (věda-technologie-inženýring-matematika), který je moderním přístupem k zavádění poznatků vědních disciplín a je současným trendem ve vzdělávání. Součástí projektu byly i rozsáhlé stavební úpravy a nové rozvody elektřiny, plynu a vody. Na základě souhlasu zřizovatele Moravskoslezského kraje a schválení Rady Moravskoslezského kraje byl tento projekt realizován a k 30. 9. 2015 ukončen. Celkové investiční náklady činily 2,5 milionů korun.

Jsme velmi rádi, že se vše povedlo a naši studenti budou provádět laboratorní cvičení v úplně nové laboratoři s funkční digestoři, s novými rozvody elektřiny,plynu a vody, s novým nábytkem a s novým technickým vybavením. Vzhledem k velkým úspěchům, kterých studenti Mendelova gymnázia v minulých letech dosáhli, si to určitě zaslouží. Jen v minulém školním roce jsme měli řadu úspěchů v krajských soutěžích i na celostátní úrovni.V soutěži Bez vody není život na VŠB zvítězil v laboratorních experimentech tým Lukáše Paly z letošní 4.B třídy.

V krajském kole chemické olympiády kategorie B obsadil 3. místo Ondřej Pavelka a 5. místo Eva Dvořáková oba z letošní 8.A

Studenti 3.D třídy Tomáš Vlček a Daniel Balhar zvítězili v celostátním kole soutěže ChemQuest v Praze v kategorii středních škol a studentky 4.A třídy Adéla Chlebusová, Veronika Leciánová a Jana Hromadová získaly v této soutěži 4. místo v kategorii víceletých gymnázií. Děvčata pak se stejnou prací zvítězila v soutěži Zlepši si techniku na VŠB. V posledních třech letech jsme v ChemQuestu byli dvakrát stříbrní a jednou zlatí v kategorii středních škol a získali jsem celkem 17 000Kč na pomůcky do chemické laboratoře. Prorektor VŠCHT pro vnější vztahy a komunikaci prof. Ing. Pavel Hasal, Csc. označil Mendelovo gymnázium při hodnocení celostátního kola soutěže ChemQuest za líheň mladých chemiků.

My nyní pevně věříme, že moderně vybavená chemická laboratoř bude místem, kde skutečně budou vyrůstat vědci a nejen chemici, kteří zde budou trávit i svůj volný čas pro nové experimenty a kteří nás posunou někam dál na poli vědy a techniky.