Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Co všechno dnes víme o buňce

 

Bylo ústředním tématem 18. ročníku Dne Johanna Gregora Mendela, který proběhl na naší škole v úterý 14. února 2017. Přednesl jej náš vzácný host z Biologického ústavu lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc, dr. h. c. Akce se zúčastnili především seminaristé z biologie i chemie a také zájemci z různých ročníků ve dvou početných skupinách.

Po přivítání studentů i hosta se slova ujala Michaela Haasová, studentka 6. A, která přítomné seznámila s životem a dílem světově proslulé osobnosti J. G. Mendela. Pan profesor doplnil některé údaje z jeho odkazu a zdůraznil, že to byl právě Mendel, který dal biologii punc vědy. Poté vystoupil se svou přednáškou s názvem: Co všechno dnes víme o buňce? Zde je úryvek:

„Buňka je základem struktury a funkce všech živých organizmů a chceme-li poznat, jak to, že život existuje, jak se udržuje, či jak se vyvíjí, musíme se soustředit především na poznání buněčné úrovně života. Na zkoumání buňky se pracuje více než 170 let, přesto o ní stále nevíme všechno. Světelná a elektronová mikroskopie ukázaly mnoho zajímavých detailů uspořádání buňky, ovšem teprve kombinace těchto technik s biochemickými, imunologickými a genetickými technikami přináší informace, které vyjasňují buněčné funkce za fyziologických či patologických podmínek. O některých důležitých objevech ve studiu struktury a chování buňky bych chtěl hovořit ve své přednášce. Rád bych ukázal, že výzkum buňky je úžasným dobrodružstvím poznání a buňka je nejen obdivuhodně uspořádaná, ale je i krásná.“

Studenti se mj. dověděli, jak se při studiu kvasinek, jednoduchých buněk, které mají jen 3 chromozomy a dělí se co 90 minut, dají zjistit děje, které probíhají i v organelách lidských buněk a tím vysvětlit i příčiny chorob. Studenti pozorně naslouchali, někteří si zapisovali poznámky, nebáli se panu profesorovi položit otázky, které jim bravurně zodpověděl. 18. ročník Dne Johanna Gregora Mendela proběhl ve velmi příjemné atmosféře, kterou navodil pan profesor A. Svoboda, svým skromným a veselým projevem, za kterým se skrývala hluboká studnice jeho poznatků. Děkujeme!

autorka příspěvku: Mgr. Blažena Gebauerová

Skip to content