Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Exkurze studentů chemických seminářů do TEVY

Víte o tom, že TEVA má zastoupení v 25 zemích, kde je celkem 53 závodů finálních lékových forem? Víte, že oddělení pro vývoj a výzkum generických léčiv jsou jen dvě na světě v rámci korporace TEVA a to v Opavě a v Itálii? Co to jsou generická léčiva? Kdo to byl Gustav Hell? Odpovědi na tyto otázky a spoustu dalších informací získali studenti chemických seminářů ze třetích ročníků, kteří se v úterý 14. 3. zúčastnili exkurze do firmy TEVA.

Celou exkurzi připravila paní Mgr. Petra Brzesková, které patří velké díky za skvělou organizaci akce. Hned v úvodu studenty seznámila s portfoliem TEVY, která má 1500 kmenových zaměstnanců, 88% výrobků exportuje co 55 zemí celého světa, z toho podíl exportu do USA je 15%.

Vyrábí se zde známá léčiva, která kupujeme při běžných onemocněních např. sanorin, stoptussin, ale také např. silymarin na detoxikaci a regeneraci jaterní tkáně, cyklosporin – snižuje imunitní reakci organismu, např. po transplantacích nebo paclitaxel z jehličí tisu kanadského k léčbě nádorových onemocnění.

Studenti dále navštívili dvě pracoviště na oddělení vývoje a výzkumu. Měli možnost prohlédnout si laboratoře plynové a kapalinové chromatografie, kde se provádí analytické stanovení léčiv a aktivních substancí a dále přímo úsek chemických laboratoří, kde se provádí elementární výzkum účinných složek z přírodních materiálů. V chemické laboratoři nás přivítal Ing. Ladislav Cvak, Ph. D., který svůj život zasvětil výzkumu léčiv a stále s velkým nadšením hovoří o výzkumu nových látek a který je rovněž členem představenstva České společnosti průmyslové chemie.

V další části exkurze všichni navštívili oddělení kapalné lékové formy a prohlédli si celou výrobní linku na výrobu kapek. Od přípravy materiálu až po balení hotových produktů.

Děkujeme paní Brzeskové za přípravu celé akce, bylo to pro naše studenty velmi zajímavé a inspirující.

autor příspěvku: Mgr. Zdeňka Hanzliková