Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Přežili jsme ve zdraví

28. června 2017 proběhly v rámci Dne zdraví přednášky a praktické aktivity téměř pro všechny ročníky MGO (výjimku tvoří třída 3. A, která měla samostatný program). Vzhledem k tomu, že se naši absolventi na půdu MGO vrací rádi, snažili jsme se zapojit převážně je, dále také rodiče našich studentů, kteří jsou ochotni se takovéto akce účastnit.

Letos se v posluchárnách hovořilo o neonatologii (MUDr. Lenka Hrbáčová – absolventka), ergoterapii (Mgr. Andrea Mrůzková), schizofrenii (MUDr. Vanda Melecká – absolventka), patologii (MUDr. Petr Handlos – absolvent) a v neposlední řadě také logopedii (Mgr. Karolína Janštová). Rodiče našich studentů MUDr. Martina Martínková a MUDr. Roman Staněk pak přednášeli o prevenci nádorových onemocnění dívek a chlapců a možnostech jejich včasného odhalení v souvislosti se samovyšetřovacími metodami. Všechny zmiňované přednášky byly velmi zajímavé. Každý z přednášejících je pojal po svém a své posluchače zaujal.

Stanoviště, která zapojila naše žáky a studenty do praktických úkolů, byla následující: členové Českého červeného kříže (Bc. Barbora Šašková, náš student Sebastian Viceník z 5. A a členky mládežnické skupiny ČČK ze Střední zdravotnické školy) radili studentům prvních ročníků, jak se provádí první pomoc. Ke KPR a AED měli trenažéry první pomoci – automatizované externí defibrilátory, KPR figuríny a vakuové fixační dlahy. Dále simulovali popáleniny, zlomeniny a krvácení a správně je ošetřovali. Stejně jako minulý rok přijeli zástupci Armády ČR. Tentokrát prap. Petr Kotásek a rtm. David Stec hovořili o tom, jak pracují členové týmu CLS (Combat Life Saver), kteří se ke zraněným dostávají na bojišti jako první. Ukázali, které zdravotnické pomůcky používají. Studenti třetích ročníků si je mohli osahat a vyzkoušet. Pak se všichni přesunuli na školní dvůr, kde namaskovali jednoho z našich studentů do podoby zraněného vojáka a předvedli, jak by v boji při jeho záchraně postupovali. Absolvent MGO Mgr. Zbyněk Kotzian se svým kolegou Bc. Jakubem Střibným učil studenty sebeobraně. Ukazovali nám, jak při napadení správně padat, abychom si neublížili, a jakým způsobem se bránit, když je někdo v převaze. Na doporučení vyučující měli všichni přijít sportovně oblečeni. Pan Kotzian s úsměvem konstatoval, že ženy by se měly umět ubránit násilníkovi i v sukni a podpatcích. Velmi zajímavá a akční stanoviště měli pod taktovkou vyučující ze Školy pro zrakově postižené žáky a žáky s vadami řeči. Hlavní organizátor těchto tří stanovišť byl Mgr. Vít Paterek, který s postiženými dětmi pracuje již řadu let. Další členové jeho týmu byli pedagogové z této školy – Bc. Pavlína Škrobánková (naše absolventka), Mgr. Robin Olšar, Bc. Radim Vyležík a Lukášek, žák této školy. Tato stanoviště měla žákům nižšího gymnázia přiblížit, jak se pracuje se zdravotně znevýhodněnými dětmi, jak se tyto děti ve škole učí a jak mohou trávit svůj volný čas. Lukášek psal na speciálním psacím stroji, počítal mince a ukázal nám, jaké deskové hry mohou takové děti hrát. Aby se i naši žáci mohli do těchto her zapojit, byli vybaveni klapkami na oči. Kromě toho jsme se setkali pro nás s nezvyklými sportovními aktivitami. Někteří naši žáci byli například z jízdy na tandemových kolech s klapkami lehce nervózní a ne každá dvojice klapky použila. Ale většina z nás, dokonce i někteří naši vyučující, si na kolo troufla. Při těchto sportech se projevilo, jak si některé dvojice navzájem důvěřují a svěřují se do rukou jeden druhému. U jiných důvěra v různé míře chyběla. Ovšem plnění úkolů, kdy jeden vidí a plní funkci vedoucího a druhý je zrakově znevýhodněný a odkázaný na jeho pomoc, bylo pro všechny zcela novou zkušeností. Toto stanoviště nám potvrdilo, že je potřeba si důvěru mezi sebou, a to nejen v třídním kolektivu, budovat a upevňovat.

Jako organizátorka celé akce bych chtěla všem, kteří se podíleli na průběhu tohoto dne, velice poděkovat. Velmi si vážím toho, že jste nám věnovali svůj čas a snažili se přiblížit svou práci našim žákům a studentům. Některé z nich jste možná nasměrovali i k jejich budoucí profesi. Zároveň bych ráda poděkovala všem svým pomocníkům z řad našich studentů za pomoc s organizací.