Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Beseda s panem Václavem Klausem ml.

Dne 20. září 2017 naše gymnázium navštívil pan Mgr. Václav Klaus ml., který přijel besedovat o zajímavém tématu problematiky českého školství a vzdělání Čechů. V první části přednášky jsme byli seznámeni s problematikou českého školství očima pana Klause, který kritizoval především zbytečnou byrokracii a nedostatky v hodnocení žáků a to především v ohledech přístupu a morálky práce žáka. Toto vysvětlil na příkladu ze své učitelské praxe: žáci jsou hodnoceni tradiční známkovací stupnicí 1 až 5 za vykonanou práci (např. vědomosti u testu) a známkovací stupnicí VŠ typu A, B, C, D a F, kdy F je nejhorší hodnocení. Tato stupnice se používá v hodnocení jak žák pracoval, tedy zdali byl interesovaný, svědomitý a poctivý.

Často se dle názoru pana Klause vymlouváme na to, že probírané učivo, které nám není zrovna po chuti, nikdy v reálném životě nepoužijeme. To platí jak pro znalosti z přírodovědných oborů, ale i humanitních. Přitom bychom dle tvrzení pana Klause měli mít alespoň rámcovou představu o tom, kde se k příkladu nachází stát Iowa a čím je pro nás důležitá – stát Iowa se nachází ve středu USA a začínají tam každé americké primárky. Stejně tak neopomněl moderní technologie a to, jak rádi se o ně opíráme a pak se domníváme, že Google nám vše vyhledá a proto si nemusíme nic pamatovat. Tento jistě pravdivý postřeh byl vzápětí panem Klausem doplněn navazujícím příkladem s Iowou, že po večeři s byznysmenem v NY vygooglené vědomosti o Iowě nám už nebudou k ničemu, když jsme se u oběda ztrapnili svou neznalostí amerického státu před Američanem.

Bylo jistě zajímavé slyšet postřehy člověka, který působil jako ředitel na Prvním obnoveném reálném gymnáziu (PORG) v Praze, a který se tudíž velmi dobře orientuje v problémech stálých i relativně nových. Debata byla důsledně apolitická, nicméně nevyhnula se ožehavým tématům jako je inkluze či slavná „Pamlsková vyhláška“. Celková náplň besedy byla zaměřena v prvé řadě na studenta a na učitele, proto si myslím, že bychom měli ocenit a neopomenout otevřenost a pravdivost postřehů z prostředí právě skutečných středních škol a gymnázií.

Autor příspěvku: Tadeáš Trač, 4.B

Skip to content