Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Poslechli jsme si přednášku pana Antonína Zelenky

Bývalý letec, politický vězeň 50. let a plukovník ve výslužbě Antonín Zelenka měl 25.1. přednášku na našem gymnáziu.

Během dvou vyučovacích hodin provedl pan Zelenka výklad o 50. letech a jejich politických procesech, které jej tak silně zasáhly. Opomenuta nezůstala jména Milady Horákové a Heliodora Píky, jež jsou v poslední době možná docela opomíjená.

Poté referoval o svém pohnutém životě – od studia na prestižní letecké akademii, přes věznění a tvrdé výslechy, až po pětiletý pobyt v komunistických lágrech i následných problémech s hledáním zaměstnání, které ho finálně přivedli až do Opavy.

V přednášce byl kladen důraz nejen na popis pamětníkova osudu, ale také na nutný optimismus, jenž jej provázel celý život a důležitý je pro něj dodnes. Tento postoj do značné míry demonstruje i jeho životní krédo: „Rezignovat na optimismus znamená rezignovat na život. Samozřejmě jsou chvíle, kdy se optimismus vytratí. Člověk ale musí chtít optimismus udržet. A uplatňovat ho.“ To byl také jeden z důvodů, proč z přednášky o tak tíživém tématu odcházeli studenti vesměs s dobrou náladou a pozitivně nabití.

Ve svých 91 letech byl pan Zelenka schopný bez problému rozeznít celou biologickou posluchárnu – narvanou k prasknutí – a velmi poutavě a v kuse mluvit celé dvě hodiny. Přesto se dvouhodinový limit zdál příliš krátký na vystižení všech myšlenek (pro zajímavost – např. rozhovor pro Paměť národa se sestavoval tři dny).,,Mohla bych ho poslouchat celé hodiny!" popsala nadšená studentka.

O tom, jak je těžké zaujmout větší počet mladých by jistě dokázal referovat každý učitel. Antonínovi Zelenkovi se to – jakoby mimoděk – podařilo, což dokázali jistě ocenit všichni zúčastnění – učitelé i studenti. Tento vděk byl poté vyjádřen potleskem ve stoje, který velmi zapůsobil na pana Zelenku ale i řadu studentů – včetně mě.

Druhý potlesk si byl pak věnován pamětníkově odpovědi na to, koho bude volit…

Panu Zelenkovi nelze být vděčný jen za jeho akce v 50. letech, ale také za to, že o nich léta poutavě přednáší. V dobách, kdy se zdá, že o tuto část novodobých dějin není takový zájem, jaký by asi měl být je to víc než žádoucí.

Nutno taky podotknout, že řada lidí byla ovlivněna jak poutavým výkladem, tak – značně nakažlivým – pozitivním pohledem na svět kolem.

 

Autor příspěvku: Matěj Kolář

Skip to content