Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

VOLIT ZODPOVĚDNĚ aneb JAK SE STÁT POLITIKEM

Volit zodpovědně – Simulace parlamentních voleb – pod tímto názvem se 5. 2. 2018 mohli studenti zúčastnit workshopu v zasedací místnosti opavské Hlásky. Jedná se o projekt, který je určen studentům středních škol, kteří jsou jeho prostřednictvím seznámeni s konáním parlamentních voleb, s průběhem volebních kampaní a s jejich propagací. Během projektu se studenti naučí veřejně vystupovat, reagovat v diskuzi, prohloubí své znalosti v oblasti politiky, což jim pomůže stát se zodpovědnými občany využívajícími volební právo a posílí jejich schopnost kriticky posuzovat politické představitele.

Celá akce byla organizována studenty 4.B – S. Pachlopníkovou, N. Pérezem, Š. Matouškem – s pomocí p. profesorky H. Novákové Sonnkové. Motivací pro uspořádání takovéto akce studentům byla současná politická situace, která si podle nich zaslouží větší zapojení vrstevníků.

Součástí pondělního programu byly také zajímavé přednášky. Na téma „Pravice – Levice“ přednášel Mgr. Tomáš Rell, který působí na Katedře politologie FF Univerzity Hradec Králové. O komunální politice a nutnosti zapojovat se do věcí veřejných, nebýt lhostejným k tomu, co se děje právě v mém městě či vesnici, promluvil Mgr. Herbert Pavera, současný starosta Bolatic. V neposlední řadě nás navštívil také bývalý primátor Opavy a současný poslanec pan Ing. Zbyněk Stanjura se svou přednáškou týkající se financování volebních kampaní.

Ohlasy studentů i přednášejících byly velmi pozitivní. Mgr. Tomáš Rell ocenil jak strukturu a obsah programu, tak organizační tým, a nyní je zvědav, jak studenti obhájí ideologické postoje svých určených stran. Jako velmi podnětnou ohodnotil tuto akci také Mgr. Herbert Pavera: „Když jsem obdržel pozvání účastnit se projektu s názvem “Volit zodpovědně – Simulace parlamentních voleb", byl jsem upřímně zvědavý, o co se bude jednat. A byl jsem mile překvapen, kolik mladých lidí se zajímá o politiku, byl jsem překvapen účastí velkého počtu dívek (v politice totiž chybí více žen) a byl jsem potěšen odbornými dotazy studentů na politické děni, na dotace, politickou kampaň atd. A jsem přesvědčen, že pokud by se o politice více učilo i na všech školách, jak je tomu i ve vyspělých evropských zemích, pak bych neměl obavy o naši politickou budoucnost. Studentům jsem ve svém vystoupení mj. doporučoval, aby se nebáli kandidovat v komunálních volbách, protože se tak mohou významně podílet na rozvoji svých obcí a měst."

První workshop byl přípravným setkáním. Celá akce se završí samotnou simulací parlamentích voleb, která se uskuteční v budově Hlásky 26. 2. 2018, kdy si studenti vzájemně představí své práce a voliči odhlasují stranu, která je dokázala nejvíce přesvědčit.

Děkujeme studentům i našim řečníkům a těšíme se na viděnou na závěrečném workshopu!

Autorka příspěvku: Sabina Pachlopníková

Skip to content