Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

TŘÍDÍM! TŘÍDÍŠ? TŘÍDÍME!!!

Jistě si pamatujete na dotazník, který jste před nedávnem vyplňovali za účelem zjištění vašeho zájmu o recyklaci. Děkujeme tak všem 223 studentům MGO, kteří si našli čas a na dotazník se podívali.

Zde se seznamte s jeho výsledky: ODPOVĚDI NA TŘÍDÍCÍ DOTAZNÍK.

Na základě dotazníkového šetření a zvýšeného studentského zájmu začínáme nově v jednotlivých učebnách třídit kromě plastu a směsného odpadu i papír. Pro papír jsou ve třídách umístěny papírové krabice, které mohou být v případě mechanického poškození recyklovány. I přes tuto skutečnost se snažte o to, aby se krabice nemusely často měnit. Nezapomínejte, že i bílé plastové koše na chodbách školy jsou určeny pro papír.

Myslete, prosím, na to, že do papírových krabic vhazujeme pouze čistý, nemastný, nefóliovaný a nevoskovaný papír zbavený veškerých kovových součástí. Použité papírové kapesníky nebo papírové utěrky do něj nepatří. Do plastu vhazujte PET lahve, plastové obaly, sáčky a kelímky (v případě jogurtů alespoň lehce opláchnuté a pozor na hliníkové obaly uzavírající jogurty, ty vhazujte do směsného odpadu, nádobu na hliník ve třídě nemáme). Pamatujte, že správným tříděním můžeme proces recyklace zjednodušit a urychlit.

Pro ty, kteří mají v třídění mezery, a věřte, že se najdou i tací, kteří hodí například papírový kapesník do žlutého koše, máte ve třídě poster, který vám napoví, kam s nejčastějším odpadem, který ve škole vyhazujete.

Pokud toužíte své znalosti o třídění rozšířit, můžete si pročíst informace například z těchto stránek: http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/kratce-o-trideni-odpadu a https://www.trideniodpadu.cz/kam-s-tim

Pro drobnou motivaci vytvořili studenti ekologického semináře několik plakátů, které můžete nalézt zde v galerii nebo na nástěnkách školy.

Barbora Bitomská