Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

PŘIPOJILI JSME SE K PROJEKTU UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO 2018

Projekt probíhá na území celé České republiky pod garancí Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra ŽP. Jde o dobrovolnickou akci, kdy se jednotlivci nebo skupiny obyvatel spolupodílí na jarním úklidu ve zvolených lokalitách. Naše škola se připojila odpolední brigádou v pondělí, 9. 4. 2018. Skupina 34 žáků naší školy se svými pedagogy provedla sběr odpadků v oblast Stříbrného jezera v Opavě. Nasbírali jsme celkem 17 pytlů odpadu.

Nejčastěji šlo o PET láhve, skleněné láhve, nejrůznější typy plastových obalů. Přestože jsme byli na nepořádek připraveni, překvapilo nás jeho množství. Ve zvolené lokalitě jsme totiž navazovali na skupinu „pirátů“, kteří již dva dny před námi nasbírali 30 pytlů! Paralelněně s touto skupinou navíc pracovala skupina skautů. Můžeme si klást otázku, jaký obraz v nás taková situace evokuje… V tomto kontextu si uvědomujeme, jak jsou akce jako Ukliďme Česko důležité. Nejde jen o samotný sběr odpadu. Neobyčejným přínosem je také společné úsilí občanů při zvelebování prostředí, sounáležitost, která je v současné společnosti tak vzácná. Ve vztahu k žákům naší školy si vážíme toho, že s naprostou samozřejmostí přistoupili na podmínku, že se akce může zúčastnit jen ten, kdo v daný den absolvuje vyučování.

Podnět k brigádě vyšel z ekologického semináře čtvrtých ročníků a studentského parlamentu MGO. Organizačně akci zajistili Mgr. Barbora Bitomská a RNDr. Rostislav Herrmann.