Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

ChemQuest 2018 – ve finále ČR v kategorii SŠ jsme získali bronz

V letošním školním roce opět proběhla soutěž ChemQuest. Úkolem studentským týmů bylo nejprve natočit krátké dvouminutové video s experimenty na zadané téma. V kategorii ZŠ a nižších gymnázií bylo téma Chemie v lékárně, v kategorii SŠ bylo téma Chemie a energie.

Odborná porota pak vybrala 10 týmů z obou kategorií do finále. Oba naše soutěžní týmy měli štěstí a v konkurenci celkem 31 týmů v obou kategoriích z celé ČR se probojovali do finále. Finále soutěže probíhalo ve dnech 19. a 20. 4. 2018 na VŠCHT v Praze. Studentské týmy měli 15 minut na prezentaci svých pokusů a následně musely správně zodpovědět odborné dotazy poroty. Dotazy směřovaly k danému tématu a porota pak posoudila, zda opravdu znají danou chemickou problematiku.

V kategorii SŠ získali studenti 1. B třídy: Anastázie Štěpánková, Šimon Plaskura a Eliška Skalníková bronz. Jejich pokusy byly zaměřeny na přípravu a důkaz vodíku. Tento tým vystoupil s chemickou pohádkou: Jak si Šimon zasloužil princeznu. V jejich pohádce šlo nejen o chemické pokusy, ale také o herecké výkony a studenti si celou pohádku zveršovali. Šimon, talentovaný chemik, se ucházel o princeznu, ale aby jí získal,musel jí připravit vesmírný, magický plyn a tím byl právě vodík. Jelikož se vše Šimonovi podařilo, tak nakonec získal princeznu za ženu. Součástí vystoupení bylo mimo jiné odpálení plechovky s vodíkem nebo zapalování balónků naplněných vodíkem. Tento tým, který se umístil na 3. místě, získal finanční odměnu, dále soutěžní pohár – Erlenmayerovu baňku a pro školu vybojoval poukaz na chemikálie a pomůcky v hodnotě 3 000Kč.

V kategorii ZŠ získali studenti 4. A třídy víceletého gymnázia Ema Pastuszková a David Langer 6. – 10. místo v kategorii ZŠ. Do finále postoupili s prací Kouzlení s peroxidem vodíku. Předváděli efektní pokusy spojené s účinky peroxidu: např. Sloní pastu nebo pokus Duch v baňce.

Oba týmy skvěle reprezentovaly Mendelovo gymnázium v Praze. Z Moravskoslezského kraje v obou kategoriích postoupilo pouze jedno další gymnázium a to gymnázium z Třince.

V minulém školním roce jsme získali v této soutěži rovněž bronz ve finále a to v kategorii ZŠ. Byl to dívčí tým ve složení Ema Pastuszková a Veronika Poustková s prací Barviva pro vegany.

Největšího úspěchu v soutěži ChemQuest jsme dosáhli v roce 2015, kdy Daniel Balhar a Tomáš Vlček zabodovali s prací Pokusy s vejci a získali zlato v kategorii SŠ. Historicky nejúspěšnější byli se závodem vajec na nakloněné rovině, kdy jedno bylo uvařené a jedno syrové. Dále dokazovali ve vejcích bílkoviny a cholesterol. Se závodem vajíček na nakloněné rovině také zvítězili v soutěži Zlepši si techniku 2015 na VŠB TU v Ostravě.

Popularizaci chemie, přípravy týmů a vedení studentů k těmto aktivitám na našem gymnáziu zajišťují vyučující chemie Mgr. Hanka Bartošíková a Mgr. Zdeňka Hanzliková.

Skip to content