Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

DNY PRO POZNÁNÍ PŘÍRODY 2018

I letos jsme se zapojili do ETURu (Evropského týdne udržitelného rozvoje). Ve dnech 5. 6. a 6. 6. 2018 pořádáme pro žáky ZŠ v souvislosti s touto celoevropskou akcí Dny pro poznání přírody 2018.

Pro žáky 8. třídy ZŠ je připraveno 6 stanovišť:

ROSTLINY KOLEM NÁS – jste schopni poznat rostliny, které kolem vás běžně rostou? Právě na jejich poznávání a zajímavosti s nimi spojené bude zaměřeno toto stanoviště.

ČERVENÁ KNIHA OHROŽENÝCH ŽIVOČICHŮ – seznámíte se s její charakteristikou a způsobem zařazování živočichů do jednotlivých kategorií podle stupně ohrožení. Poznáte několik zajímavých druhů, které člověk vyhubil. Seznámíte se s některými ohroženými živočichy naší přírody.

ŽIVÝ SVĚT POD MIKROSKOPEM – vyzkoušíte si mikroskopování nejen s klasickými mikroskopy, ale také s preparačními lupami.

KRAJINA A ČLOVĚK – kreativní zeměpisné hrátky s poznáním a pochopením vzájemných vztahů člověka a krajiny, ve které žije.

CHEMICKÁ POHÁDKA – zveme vás na divadelní představení plné zajímavých pokusů. Uvidíte, jak si Honza zasloužil princeznu. Nejen tři chemické úkoly, ale také řadu překážek musí Honza splnit, aby princeznu získal.

HRÁTKY S PLYNY – laboratorní cvičení kyslík versus oxid uhličitý, příprava a vlastnosti kyslíku a oxidu uhličitého.

Aktivity v obou dnech probíhají v čase 9.00 13.00 hodin. Začátky jsou v 9. 00, 10.00, 11.00 a 12.00. Na každém stanovišti se zdržíte 45 minut, poté následuje 15 minutová přestávka, během které můžete přejít z jednoho stanoviště na druhé, projít si školu nebo navštívit chemickou posluchárnu, která bude" odpočinkovou zónou" a kde vám bude k dispozici zodpovědný vyučující a vybraní studenti MGO, kteří vám ochotně poskytnou informace týkající se naší školy a jejich aktivit.

Základní školy mají možnost registrovat se na našich stránkách a vybrat si náplň dopoledne dle svého uvážení. Vzhledem ke kapacitním důvodům je registrace základních škol nutná. Tato akce je určena žákům 8. tříd. Tento fakt berte, prosím, v úvahu při registraci vaší ZŠ. Samotná registrace bude spuštěna 22. 6. 2018 od 12.00 hodin. Na stránkách www.mgo.opava.cz naleznete odkaz na registraci. Potřebné informace zapíšete do tabulky (vyplní se název školy, uvede číslo skupiny a doplní kontakt na vedoucího skupiny, kterým je vyučující). Upozorňujeme, že z organizačních důvodů pojme každé stanoviště max. 15 žáků + 1 vyučujícího (proto vyplňujete v tabulce číslo skupiny). Respektujte, prosím, registraci škol před vámi a nepřepisujte již obsazená stanoviště.

V případě nejasností se obracejte na herrmann@mgo.opava.cz.

 

Barbora Bitomská

Skip to content