Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

REALIZOVALI JSME DNY PRO POZNÁNÍ PŘÍRODY

Tuto akci jsme uspořádali již potřetí, v letošním roce to bylo 5. a 6. června. Proběhla jako součást mezinárodních aktivit v rámci ETUR 2018 (Evropský týden udržitelného rozvoje). Dny pro přírodu jsou určeny pro žáky 8. tříd základních škol na Opavsku, tentokrát se jich zúčastnilo 6 žákovských skupin. Na jejich přípravě a realizaci se podílelo 7 učitelů a 20 žáků MGO. Na účastníky čekalo 6 stanovišť zaměřených na biologii, chemii a zeměpis.

Jednotlivá stanoviště:

BIOLOGIE

  • ROSTLINY KOLEM NÁS – zde jsme se zaměřili na poznávání a ekologii rostlin, které kolem nás běžně rostou. Dotkli jsme se také problematiky invazivních rostlin a s nimi spojených problémů. Zamysleli jsme se nad problematikou jmelí, které se v našem regionu stále více šíří a poškozuje stromy, na kterých parazituje.
  • ČERVENÁ KNIHA OHROŽENÝCH ŽIVOČICHŮ – snažili jsme se vysvětlit některá ekologická úskalí spojená s neuváženými zásahy člověka do přírody. Poukázali jsme na devastaci ekosystémů i přímé vybíjení některých druhů. Uvedli jsme si příklady živočichů, kteří nenávratně zmizeli v posledních několika staletích a objasnili jsme příčiny jejich vymírání.
  • ŽIVÝ SVĚT POD MIKROSKOPEM – stanoviště bylo zaměřeno především na kostní tkáně. S využitím stereoskopických binokulárních mikroskopů se žáci seznámili s jejich detailní stavbou. Zároveň byly k dispozici sbírky kosterního materiálu, rentgenové snímky a další pomůcky. K vidění byla také ukázky koster několika druhů savců.

ZEMĚPIS

  • KRAJINA A ČLOVĚK – pomocí kreativních zeměpisných hrátek jsme se zaměřili na poznání a pochopení vzájemných vztahů člověka a krajiny, pochopení role člověka v přetváření, ochraně i tvorbě kulturní krajiny světa i České republiky.

CHEMIE

  • CHEMICKÁ POHÁDKA – jak si Honza zasloužil princeznu…, nejen tři chemické úkoly, ale také řadu překážek musel Honza splnit, aby si zasloužil princeznu. S pomocí svých pohádkových přátel Honza úspěšně prošel chemickým bludištěm plným ohníčků, světélek a matoucích dýmů…
  • HRÁTKY S PLYNY – v laboratoři chemie byl vyráběn kyslík rozkladem peroxidu vodíku, oxid uhličitý byl produkován reakcí jedlé sody s octem. Zúčastnění žáci si sami vyzkoušeli výrobu chemického šampaňského, levitaci bublin a jiné zajímavé pokusy.

RNDr. Rostislav Herrmann

Skip to content