Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

DEN ZDRAVÍ 2018

Den zdraví se stal na naší škole tradicí, letos jeho konání připadlo na 27. 6. Těší mě, že naše pozvání přijala řada našich bývalých absolventů. Studenti MGO si vyslechli přednášky z oborů jako psychiatrie (Dr. Vanda Melecká), neonatologie (MUDr. Lenka Hrbáčová) a logopedie (Mgr. Karolína Janštová). Všechny přednášky byly velmi zajímavé, diskutovalo se o problematice, kladly se dotazy. Každá z přednášejících je pojala po svém a své posluchače zaujala. Nejvíce však bodovaly „historky“ z pracovního prostředí. Zástupci armády, policie a Českého červeného kříže měli svá stanoviště o něco interaktivnější.

O vojenských zahraničních misích, činnosti CLS týmu (Combat Life Saver), který se ke zraněným dostává na bojišti jako první, hovořili nrtm. Bc. Martin Balcar, rtm. David Stec a rtm. Michal Čmiel. Ukázali nám, které zdravotnické pomůcky a jakou výzbroj v boji používají. Vše jsme si mohli osahat a vyzkoušet. Dostali jsme i rady do života. Co nosit na výlet do přírody a jak toho využít, když se ztratíme. Zjistili jsme třeba, co nám může pomoci, pokud se ztratíme v lese a víme, že pomoc je daleko. Pak je neocenitelným pomocníkem speciální termofólie, která je velmi skladná, zahřeje, dá se z ní sestavit přístřešek a při správném osvětlení baterkou je její záře viditelná pro složky pozemního záchranného sytému až 3 km daleko.

S ředitelkou oblastního spolku ČČK Opava, Mgr. Zuzanou Mikulovou Gavendovou, dorazily také bývalá absolventka MUDr. Nela Jahodová a naše studentky Míša Jahodová a Jana Zemanová. Jako figuranti se rovněž osvědčili studenti našeho gymnázia. Seznámili jsme se zásadami první pomoci, procvičovali jsme si na figurínách například správnou masáž srdce. Učili jsme se řešit různé krizové situace spojené s nejčastějším typem zranění. Byli jsme postaveni před maskovaného figuranta a měli určit, o jaké zranění se jedná a provést první pomoc tak, abychom mu zachránili život.

Mgr. Zbyněk Kotzian se svým kolegou Bc. Jakubem Střibným a naším studentem Vojtou Kryšpínem učil studenty sebeobraně. Ukazovali nám, jak při napadení správně padat, abychom si neublížili, jakým způsobem se bránit, když je někdo v převaze či jak si ubránit svůj „vnitřní“ prostor.

Policie ČR u nás měla několik stanovišť. Třemi z nich provázel por. Bc. René Černohorský, který studenty vítal a vtipně glosoval průběh jednotlivých aktivit. V jedné z učeben probíhala praktická přednáška nprap. Bc. Libora Gratzy Dis., který seznamoval naše studenty s činností kriminalistického technika. Viděli jsme ukázky jeho pracovních pomůcek, dozvěděli jsme se, jak se chovat, když nám například někdo vykrade byt. A co máme dělat, abychom zbytečně nezkomplikovali následné policejní vyšetřování tím, že bychom poničili důležité stopy. Problematiku domácího násilí nám přiblížila nprap. Bc. Pavla Wellnová. Hovořila o tom, jak rozpoznat domácí násilí, a které činy do této kategorie nespadají. Co dělat v případě, když se nás to přímo týká nebo se to děje u někoho z našich blízkých. Již víme, na které organizace se obrátit a na jaké linky zavolat. Psovodi pprap. Martin Lank a prap. Jiří Valošek nám ukázali, co obnáší jejich pozice u policejního sboru. Poznali jsme jejich psí kolegy, viděli jsme ukázky „použití“ psa při různých simulovaných situacích jako fotbalový zápas, krádež kabelky či ozbrojené přepadení. Všichni jsme vzrušením ani nedutali a zírali s otevřenou pusou. Psovodi i jejich psi byli odměněni zaslouženým potleskem. Stanoviště dopravní a městské policie v gesci pprap. Tomáše Honky, pprap. Sabiny Illíkové, nstržm. Terezie Kutálkové, nstržm. Bc. Libora Postulky obeznámily naše studenty s tím, jaká je náplň jejich práce, které pomůcky mají k dispozici a jaká je jejich výbava. Osahaly jsme si „pepřáky“, alkoholové a drogové testry, vyzkoušeli si neprůstřelné vesty. Zjistili jsme, že se například při převozu zraněného nebo rodící ženy do nemocnice toleruje malá míra alkoholu v krvi či rychlejší jízda. Ale pozor, pouze cesta do nemocnice, nikoli už zpět. Byli jsme překvapeni při zjištění, co všechno může ovlivnit dechovou zkoušku. Tou neprojdete například v případě bezprostředního použití ostřikovačů na čelní sklo auta, kloktáním ústní vody nebo pozřením Margot čokolády aj. Nenechte se mýlit. Při použití tohoto argumentu se také provádí po krátké pauze další dechová zkouška. Pokud ale odmítnete dechovou zkoušku nebo odběr krve, vše se uvádí do záznamu a v případě trestního řízení je k tomuto faktu přihlíženo. Také jsme zjistili, na jakém principu funguje radarové měření, jak „chytají“ neukázněné řidiče. Alarmující byly například počty řidičů, kteří v poslední době sedají za volant po požití alkoholu nebo drog. A aby měli studenti nižšího gymnázia představu o tom, jak to vypadá, když požijete alkohol nebo si dáte marihuanu a chcete usednout za volat, měli policisté speciální brýle, jež simulovaly vidění člověka, který měl marihuanu a druhé brýle, které simulovaly pohled člověka s 1,5 promile v krvi. S těmito brýlemi jsme procházeli krátký úsek mezi kužely. A věřte, nebylo to vůbec jednoduché. Bylo to navíc vůbec poprvé, kdy opavská dopravní policie tyto simulační brýle použila v rámci prevence.

Náš vyučující Mgr. Petr Kotrla hovořil se studenty na téma rakovina formou sobě vlastní. Přednáška „přežít raka“ se setkala s velkým zájmem právě proto, že se nejednalo o nezáživné povídání o rakovině. Pan Kotrla vyprávěl skutečný příběh, který vtáhl posluchače. Samozřejmě i zde byla možnost pokládat dotazy a vést debatu, což studenti ocenili.

Jako organizátorka celé akce bych chtěla všem, kteří se podíleli na průběhu tohoto dne, velice poděkovat. Velmi si vážíme vaší přítomnosti a času, který jste věnovali našim studentům. Děkujeme, že tuto činnost provádíte zcela nezištně a bez nároku na honorář. A kdo ví, přiblížením své práce jste možná některé z „Mendláků“ nasměrovali k jejich budoucí profesi. Zároveň bych ráda vyjádřila dík všem svým pomocníkům z 2.B a Šimonu Černíkovi z 5. A za pomoc během celého dne.

Barbora Bitomská