Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

AKADEMIE VĚD NA MGO

Dne 22. 11. navštívila naše gymnázium zástupkyně Botanického ústavu Akademie věd ČR Ing. Eliška Maršálková, Ph.D., která v rámci akce Nebojme se vědy přednášela našim studentům téma Pozorování vody kolem nás. Seznámila nás s prací oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie, kde sama působí. Hovořila o důležitosti vody, její čistotě, zpracování, využití, dále o nutnosti zodpovědného užívání, o ochraně přírody, nutnosti zachování kvalitních podzemních vod a ekologicky uvědomělém chování. Velice nás zaujalo, když svou přednášku zaměřila na vodní hospodářství v našem regionu.

Někteří z nás jsme se dozvěděli zcela nové informace a možná se i lehce zastyděli, že jsme o tom již dříve neslyšeli nebo jsme danému tématu v našem regionu nevěnovali dostatek pozornosti. Přednáška zahrnovala informace z oblasti biologie, chemie, zeměpisu a ekologie. Názorně ukázala, jak je ve výuce přínosné propojovat jednotlivé předměty a upevňovat tak mezipředmětové vazby. Velice děkujeme, že jsme si mohli vyslechnout tuto přednášku a pevně věříme, že v podobném duchu navážeme na letošní spolupráci i v příštím školním roce.

Barbora Bitomská