Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Proslov paní ředitelky ve školním rozhlase 3. 12. 2018

Milí studenti, milí kolegové,

dovolte mi, abych vás pozdravila první den, kdy začínám pracovat ve funkci ředitelky MGO. Chtěla bych vám představit svou osobně-pracovní vizi. Mým cílem v pozici ředitelky školy je získat si svou prací a přístupem důvěru všech zaměstnanců školy, žáků a studentů, rodičů i veřejnosti.

Mám velký zájem na tom, aby se studenti, učitelé i nepedagogičtí zaměstnanci cítili ve škole dobře, aby ve škola panovala atmosféra plná důvěry. Nejdůležitějším cílem ale je, aby MGO bylo dlouhodobě vnímáno jako prestižní škola s vynikajícími výsledky, a to nejen v přírodních vědách a jazycích, ale i v ostatních oborech. Aby absolventi MGO byli samostatné osobnosti s kritickým myšlením a zodpovědným přístupem k životu a aby byli skvěle připraveni nejen na návazné vysokoškolské studium, ale zejména do života. Aby studenti odcházeli ze školy jako osobnosti, které plně rozvinuly svůj potenciál.

Má podpora bude patřit i fungujícímu studentskému parlamentu. Smysl parlamentu vidím v aktivním partnerství mezi vedením, učiteli a žáky.

Žijeme v době, kdy se mění paradigma společnosti, považuji za velice důležité, aby se lidé naučili řídit sami sebe a rozvíjet čtyři základní potřeby:

  • ŽÍT (neboli uchovávat vlastní existenci),
  • MILOVAT (neboli vytvářet kvalitní vztahy),
  • UČIT SE (celoživotně růst a vyvíjet se) a
  • ZANECHAT ODKAZ (tedy vytvářet smysluplnou činnost a přispívat k dění kolem nás).

Každý člověk je jedinečný a něčím výjimečný, záleží jen a jen na vás, zda prožijete průměrný život nebo život, který stojí za to vyprávět. Je na každém člověku, aby se věnoval vlastnímu seberozvoji, kdo se přestane rozvíjet a růst, začne stagnovat. Nedopusťte to, pracujte na sobě, rozvíjejte „měkké dovednosti“, jako je schopnost pracovat v týmu, prezentovat, dobře komunikovat, budovat zdravé sebevědomí, být pravdiví, otevření a empatičtí. Nebojte se riskovat, přicházet s originálními nápady, dělat chyby, neboť největším nepřítelem člověka je jeho vlastní strach.

Domnívám se, že k úspěšnému a šťastnému životu je třeba rozvíjet všechny čtyři druhy inteligence: fyzickou (tělo), mentální (mysl), emocionální (srdce) a duchovní (duše).

Celistvě rozvinutý člověk si umí na základě svých vnitřních hodnot určovat směr svého života, je aktivní a věří si. Takový člověk dělá, co ho baví a naplňuje, takový člověk může být inspirací pro druhé.

Přeji všem, aby pro vás byla škola místem, kde se budou často skloňovat slova jako je respekt, radost, pocit naplnění, aktivita, tvořivost, pravdivost, laskavost, pomoc, sebedůvěra, moudrost, služba a férové jednání.

Na závěr bych chtěla velice poděkovat p. zástupci Pustějovskému za to, že vzal na sebe obrovskou zodpovědnost a skvěle se postaral o fungující chod školy.

Děkuji za pozornost!

Přeji vám všem hodně úspěchů a krásný adventní čas!

Mgr. Monika Klapková, ředitelka školy

Skip to content