Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Jak se lépe naučit poznávat naše savce?

Nabízí se zajet do ZOO v Ostravě, ale tam už jsme s žáky 3. A několikrát byli. Proto jsme při jejich probírání zvolili návštěvu výukové hodiny ve Slezském zemském muzeu v Opavě, které máme přes cestu. Navíc jsme si zde mohli jednotlivé zástupce prohlédnout zblízka, neutekli nám :-)

Provázela nás pedagožka muzea pro přírodní vědy Mgr. Denisa Plucnarová, která nám o jednotlivých druzích pověděla mnoho zajímavostí a připravila pro každého pracovní list. Žáci si mohli osahat a porovnat letní i zimní srst srnce, jelena, daňka, lišky i jiných. Také porovnání skutečných rohů a parohů našich kopytníků, či sádrových odlitků stop medvěda, vlka, jelena, srny a dalších zástupců bylo obohacující. Největším zážitkem, ale i exponátem v muzeu, bylo pozorování z blízka samice slona indického s dvouletým mládětem. Průvodkyně nás seznámila, jak se tato zvířata do muzea v Opavě dostala i jakým způsobem byla preparována.

Doporučujeme všem do muzea zajít nejen na savce, ale i na ptáky a ostatní obratlovce i bezobratlé živočichy. Navíc u některých exponátů je možné spustit i jejich hlasové projevy.

Blažena Gebauerová