Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Zábavné odpoledne s chemií a s biologií na MGO

V pondělí 3. 12. jsme na našem gymnáziu přivítali skupinku 35 děti z KND Mensy při ZŠ Englišova Opava. Každým rokem v předvánoční době pro ně připravujeme zábavné odpoledne v našich laboratořích. Tato tradiční akce se setkává s velmi pozitivními ohlasy. Studenti třídy 2. B a studentky 4. D třídy pod vedením Mgr. Zdeňky Hanzlikové a Mgr. Barbory Bitomské si pro ně připravili velmi zajímavý program.

Studenti třídy 2. B vystoupili s chemickým divadlem doprovázeným chemickými pokusy – Jak si Honza zasloužil princeznu. Na samotné vystoupení se přišla podívat i naše nová paní ředitelka Mgr. Monika Klapková, kterou chemické divadlo nadchlo stejně jako naše malé diváky. Naši mladí popularizátoři chemie hrají chemickou pohádku už téměř rok. Během repríz svou hru inovovali a do pohádky vložili reklamní blok. Jelikož vždy přidají něco nového a neokoukaného, tak je jejich vystoupení pokaždé trochu jiné a tím pádem publikem nepředvídatelné. Reklamní dvojice Pepi a Horst kromě propagace učebnic, školních studentských sešitů a vzdělávání na mendláku také krásně a vtipně komentovali všechny pokusy v chemické pohádce.

Po úvodním programu se děti rozdělily do dvou skupinek, které navštívily chemickou a fyzikální laboratoř a po půl hodině se následně vyměnily. V chemické laboratoři si mohly vyzkoušet některé z pohádkových pokusů – odhalily tajné písmo, přeměnily víno ve vodu a naopak a vytáhly minci z vody suchou rukou. S pomocí studentů 2. B třídy se vše podařilo. Ve fyzikální laboratoři probíhala náplň biologického stanoviště. Děti se věnovaly přírodopisnému pozorování měkkýšů, stavbě jejich těla, charakteru schránek, rozlišení ulit a lastur, vnitřní anatomii těla měkkýšů a poznávání jednotlivých druhů. Součástí biologického pozorování byl také chemický pokus a to důkaz přítomnosti uhličitanu vápenatého ve schránkách měkkýšů i ve vaječné skořápce pomocí kyseliny chlorovodíkové. Děkujeme za pomoc při organizaci této akce vyučujícím i všem studentům, kteří se akce zúčastnili.

kolektiv učitelů chemie