Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Absolventi podporují vzdělávání na mgo

Mendelovo gymnázium, Opava pokračuje v modernizaci odborných učeben. Po vybudování jazykových učeben, počítačových místností, laboratoří chemie a fyziky jsme se nyní zaměřili na vznik nového zázemí a technického vybavení pro laboratoře biologie a environmentální výchovy. Kromě modernizace biologické laboratoře plánujeme zajistit konektivitu školy a bezbariérový přístup – výtah a další bezbariérové toalety. Tento projektový záměr bude z velké části financován z projektu ITI Ostravsko. Zbylou část si škola musí uhradit z vlastních zdrojů. Proto jsme velice rádi, že na své mateřské gymnázium nezapomínají i naši úspěšní absolventi, kteří podporují vizi MGO vedoucí k modernizaci a větší konkurenceschopnosti. Na tento projektový záměr byl Mendelovu gymnáziu věnován finanční dar ve výši 100 000 Kč Ing. Janem Galgonkem (maturoval v roce 2002).

J. Galgonek po maturitě nastoupil na Vysokou školu ekonomickou v Praze. Už na gymnáziu však bylo jasné, že jeho profesní život nebude jednotvárný. Tři roky pracoval v mezinárodní konzultační společnosti EY. Dle jeho slov si po oněch třech letech uvědomil, že už jej nebaví být každý den hladce oholen a dělat perfektní dojem správně uvázanou kravatou. V roce 2010 tak založil digitální mediální agenturu Adexpres, kterou po šesti letech prodal mezinárodní mediální skupině Dentsu Aegis Network. V Dentsu i po prodeji zůstal a nyní zde má na starosti 6 samostatných značek věnující se nejrůznějším oblastem reklamy. A aby toho nebylo málo, rozjel vedle Adexpresu řadu dalších startupů jako například DIVR Labs (https://divrlabs.com/), který se věnuje propojení zábavního průmyslu s virtuální realitou.

A ačkoli by se mohlo díky profesnímu zaměření pana Galgonka zdát, že jsou mu přírodní vědy vzdáleny, opak je pravdou. Během krátké doby podporuje výuku na MGO již podruhé. Ve školním roce 2017/2018 naplánoval a sponzoroval program pro naše studenty, kteří jeli na vyhlášení ekologické soutěže CO2 liga do Senátu ČR – zde článek o akci

Touto cestou mu ještě jednou velice děkujeme. Velice si ceníme, že naši absolventi na svou „mateřskou“ školu nezapomínají, že se stále zajímají, jak se jí daří rozvíjet a jak „jde s dobou“. Máme radost z toho, že se po čase vracejí, aby se setkali se svými kantory nebo bývalými spolužáky. A pokud je to možné, tak jako Ing. J. Galgonek, hmotnou nebo finanční formou podporují rozvoj našeho gymnázia. I díky jejich angažovanosti může MGO svým studentům nabídnout lepší možnost přípravy na další vzdělávání a budoucí povolání.

Ve fotogalerii si můžete mimo jiné prohlédnout stav biologické laboratoře a skladu před modernizací.

Barbora Bitomská

Skip to content