Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

20. ročník Dne Mendela s UPOLem

Den Mendela má na našem gymnáziu dlouholetou tradici. Každoročně vítáme na půdě školy významné vědecké osobnosti, které nám přibližují současné vědecké dění. Tento tradiční přednáškový cyklus organizujeme jako poctu světově proslulé osobnosti Johanna Gregora Mendela, jehož jméno naše gymnázium nese. Letos jsme pojali celou akci trochu jinak. Rozhodli jsme se, že si v rámci jubilejního 20. ročníku za vědou zajedeme.

Oslovili jsme RNDr. Petra Nádvorníka, Ph.D z katedry buněčné biologie a genetiky, zda by bylo možné navštívit Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a vyslechnout si přednášku o Eugenice přímo na univerzitní půdě. Pan doktor byl velice ochotný a pomohl zorganizovat pro naše studenty biologických a chemických seminářů 3. ročníků zajímavý program, na jehož upřesnění se podílela Mgr. Dagmar Petrželová, která je vedoucí oddělení vnějších a vnitřních vztahů. Přáli jsme si poznat prostředí fakulty, vyslechnout si přednášku o genetice a prohlédnout si odborné laboratoře.

Po příjezdu na fakultu jsme se všichni přesunuli do zasedací místnosti děkanátu, kde nás velmi mile přivítal zástupce vedoucího katedry doc. RNDr. Karel Hron Ph.D., který nám zároveň nastínil, jaký program během dne absolvujeme. Slovo pak předal doktoru Nádvorníkovi, který začal poutavě hovořit o Univerzitě Palackého, Přírodovědecké fakultě, katedře buněčné biologie a genetiky a o Olomouci samotné. Pak následovala ona přednáška na téma Eugenika. Pan doktor s humorem sobě vlastním přiblížil podstatu tématu, hovořil o historii, o budoucnosti, nechával prostor pro diskuzi. Zanechal v nás pocit, který nás nutil o tématu ještě dlouho přemýšlet. Lepší začátek jsme si nemohli přát. Po přednášce jsme se přesunuli na katedru analytické chemie. Zde nás provázela paní Denisa Vlčková. Připravila si pro nás „analytické“ úkoly. Dozvěděli jsme se, jaké nejčastější metody a přístroje ke své práci analytičtí chemici používají, s kým spolupracují a do kterých profesí jejich práce zasahuje. Pan Jan Rozsypal nám například předvedl mikroskop atomárních sil, který dokáže zobrazit povrch vzorků v nanoměřítku a současně zjistit jeho mechanické a elektrické vlastnosti. Zaujalo nás, že analytičtí chemici doplňují práci ekologů, kriminalistů, archeologů, vodohospodářů aj. Většina studentů si totiž myslela, že se jedná o nudnou monotónní práci v chemické laboratoři.

Velmi milým překvapením bylo náhodné setkání s naší bývalou absolventkou, která nyní pracuje jako vědecký pracovník katedry organické chemie. Mgr. et Mgr. Monika Tomanová maturovala na našem gymnáziu v roce 2010. Skvěle strávená léta na gymnáziu zřejmě přispěly k tomu, že nám slečna Tomanová nabídla mimo hlavní program prohlídku laboratoří organiky.

Po obědě nás čekalo představení univerzitního projektu Badatel. Badatel chce dát šanci talentovaným středoškolským studentům, aby rozvinuli své znalosti a uplatnili svůj tvůrčí potenciál pod vedením špičkových vědeckých pracovníků UPOLu. Věřím, že by řada našich studentů mohla využít této příležitosti a zapojit se do vědecké činnosti již nyní. Líbí se nám myšlenka spolupráce středoškolských studentů s vysokoškolskými pracovníky, možnost soutěžit, vítězit, vycestovat za vědeckým poznáním. Vždyť i naše gymnázium podporuje rozvíjení talentu a vzdělávání v přírodovědné oblasti u dětí mateřských škol a žáků základních škol.

Činnost katedry ekologie a životního prostředí nám byla přiblížena Mgr. Ondřejem Horňákem. Poslední částí našeho harmonogramu byla návštěva katedry zoologie. Svůj čas nám věnovali vedoucí katedry prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc., RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D. a RNDr. Vladimír Uvíra, Dr. Pánové nás seznámili se zaměřením katedry, pohovořili o uplatnění absolventů na trhu práce, ukázali nám řadu pomůcek, sbírky jednotlivých druhů členovců, se kterými studenti během výuky pracují a hlavně ochotně odpovídali na zvídavé dotazy našich studentů. Zoologií jsme uzavřeli návštěvu fakulty a vydali jsme se poznávat krásy Olomouce.

Tímto ještě jednou velice děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé akce a věnovali nám svůj čas.

Článek o naší návštěvě na stránkách UPOlu.

Barbora Bitomská

Skip to content