Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

VYTVOŘILI JSME STANOVIŠTĚ NA OSLAVÁCH DNE ZEMĚ V OPAVĚ

Již devátý ročník této akce se konal v neděli 28. dubna na náměstí Osvoboditelů a v Janáčkových sadech. Naše škola se aktivně účastnila všech devíti ročníků. Tentokrát jsme se soustředili především na tématiku hnízdění našich ptáků. Součástí našeho stanoviště bylo jednak 22 tabulí s informacemi a obrázky soustředěnými na uvedené téma, dále pak ukázky hnízdních budek pro sýkory a vše bylo doplněno ukázkami ptačích kostí, zejména lebek několika druhů – od slepice až po pštrosa. Vedle koordinátora EVVO se o chod našeho stanoviště starala skupina studentů ze 3.D, 3.C a 7.A. Akce je zařazena do projektu EKOLOGIE A OCHRANA PTÁKŮ, který v tomto školním roce realizuje MGO s podporou Moravskoslezského kraje.

Prezentované informační tabule poskytovaly přehled typů hnízd a obrazové ukázky. Šlo například o hnízda rákosníků, kosů, moudivláčků, potápek, vlaštovek, ledňáčků, kulíků nebo čápů. Zajímavostí byly zvláštnosti z oblasti hnízdního parazitismu, například vnitřní inkubace vajíček v těle samic kukaček, chování jejich mláďat po vylíhnutí apod. Poskytovali jsme také podrobné informace o požadovaných vlastnostech hnízdních budek. Tyto informace byly podávány zároveň s praktickými ukázkami budek, které vyrobil školník Radim Linhart.

Prezentované příklady ptačích kostí byly vybrány ze sbírek MGO a doplněny zapůjčenými exempláři od Bc. Jakuba Kubačky. Návštěvníci našeho stanoviště tak mohli porovnat třeba rozdíly ve stavbě kostry končetin u ptáků a savců, podobně odlišnou stavbu páteře, pánve… Pro děti byly nezajímavější ukázky lebek, které se lišily nejen svou velikostí, ale také například stavbou zobáku v souvislosti s přijímanou potravou. Ani zde nechyběly doplňující obrazové materiály a informace o dané tématice.

O chod stanoviště se starali Tomáš Wolf, Dominik Bláha, Jan Olšar, Veronika Leciánová a RNDr. Rostislav Herrmann.

Skip to content