Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

I v Ústředním kole biologické olympiády jsme měli své želízko v ohni

V dubnu proběhlo Ústřední kolo biologické olympiády. Toto kolo je vyvrcholením soutěže na republikové úrovni. Je potřeba si uvědomit, že úroveň odborných znalostí jednotlivých soutěžících v tomto kole výrazně překračuje rámec jejich věkové kategorie. I v této soutěži mělo naše gymnázium svého zástupce – Marka Zajíčka, studenta 3. D třídy. Marek bojoval v kategorii 3. a 4. ročníků a jim odpovídajících víceletých gymnázií. Marek je student 3. ročníku, proto měl proti řadě konkurentů z řad 4. ročníků skutečně nevýhodu. Ale i tak se nevzdal a bojoval. Neumístil se sice v desítce nejlepších, ale získal řadu zkušeností, které může zužitkovat během příštího ročníku Biologické olympiády.

A jak celá soutěž probíhala? Vlastní soutěž se uskutečňuje ve dvou dnech. Jako všechny kola olympiády zahrnuje část praktickou i teoretickou. Část teoretická je zaměřena na test všeobecných biologických vědomostí, teoretické úlohy a určování přírodnin (botanické, zoologické a speciální). V praktické části studenti plní laboratorní a terénní úlohy.

Biologický program je také doplněn kulturními, vzdělávacími a sportovními akcemi. Slavnostní ceremoniál spojený s vyhlášením výsledků ústředního kola a společenským večerem se koná za účasti představitelů města a kraje a celé řady významných osobností.

Řada děkanů českých vysokých škol s přírodovědným zaměřením nabízí úspěšným řešitelům, v některých případech i řešitelům ústředního kola BiO, možnost přijetí ke studiu vybraných oborů bez přijímacích zkoušek. Zde krásně vidíme, jak se cení studentská práce těch, kteří během svého studia dělají něco navíc. Podobně jako Marek, který přípravě na soutěže věnuje tolik svého volného času.

Markovi gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a těšíme se na jeho úspěchy v příštím školním roce.

Barbora Bitomská