Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Z MGO do OSN aneb z Opavy do New Yorku

Naše loňská vynikající absolventka Alžběta Filipková, v současnosti studentka Právnické fakulty UK v Praze podstoupila úspěšně náročný konkurz a vyhrála!

Absolvovala přijímací řízení pod hlavičkou Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství a České rady dětí a mládeže

http://crdm.cz/clanky/aktuality/ceska-republika-ma-nove-mlade-delegaty-do-osn-vlastne-delegatky

Byly vybrány dvě delegátky zastupující českou mládež na mezivládních jednáních konajících se na půdě OSN.

Jak probíhal konkurz?

Řízení: bylo dvoukolové, v prvním kole Alžbětka psala esej na téma Where do you see opportunities for a constructive input of young people to the Czech/International efforts to achieve the Sustainable Development Goals of the Agenda 2030? , musela přiložit životopis + návrh tří bodů agendy, které by chtěly obě delegátky na Generálním shromáždění OSN prosazovat.

Ve druhém kole řízení se kandidáti setkali se zástupci všech výše zmíněných institucích a byli dotazováni nejen na problematiku OSN, ale také jejich body agendy a

volnočasové aktivity.

Výsledkem bylo vybrání dvou Delegátek ČR do OSN, Alžbětky Filipkové z MGO a Barbory Kvasničkové z pražského gymnázia Jana Nerudy.

V současnosti už je ČRDM začala zaučovat a společně skládají harmonogram výkonu mandátu + domlouvají s Bárou Kvasničkovou agendu, kterou by chtěly společně prosazovat

Už absolvovaly setkání Zahraniční komise ČRDM a čeká je návštěva MZV za účelem seznámení se s mezinárodním prostředím jako příprava na Generálním shromáždění a MŠMT za účelem průpravy a obohacení jejich znalostí v mládežnickém sektoru.

Program sestává celkem ze tří částí – příprava na výkon mandátu a samotné vyslání na Generální shromáždění OSN v New Yorku, kterému v druhé části následují prezentace a besedy na školách nejen o OSN, a poslední částí je mentoring nových delegátů, kteří budou další rok vybráni.

V říjnu t.r. budou s Barborou 3 týdny v NY a budou mít projev v SOCHMUNu!

Budou pracovat na společné agendě, budou se účastnit doprovodných akcí UN a snad je i pořádat, pokud jim na to vyjde čas J

Ne nadarmo ji MGO při závěru studia ohodnotilo jako Výraznou studentskou osobnost!

 

Autorka příspěvku: Jana Prošvicová

Skip to content