Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Podnikli jsme exkurze na čističku odpadních vod

V rámci doplnění učiva anorganické chemie se studenti 1. B, 1. C, 1. D a 5. A pod vedením svých vyučujících chemie Mgr. Marcely Ondrúšové a Mgr. Hany Bartošíkové zúčastnili zajímavé exkurze do městské čističky odpadních vod. V rámci této exkurze studenty zjistili, jak přesně vypadá proces čištění vody a kam se voda po úpravě z čističky vypouští.

První čistírna odpadních vod vznikla v Opavě již ve 30. letech 20. století. Postupem času byla rozšiřována a upravována. Dnes je schopna denně vyčistit 33 500m3 vody a čistí odpadní vodu z Opavy, Slavkova a z Malých Hoštic. Čištění vody má několik fází – mechanické čištění, biologické čištění a dosazovací nádrže. V průběhu mechanického čištění jsou odstraňovány hrubé nečistoty – součástí je lapák štěrku, česle a lapák písku. Tady jsou nalezeny věci, které vůbec do kanalizace nepatří a nesmí se do ní vhazovat – například vlhčené ubrousky, hygienické potřeby, dětské plenky, vatové tyčinky na čištění uší, atd. Další fází čištění odpadních vod je biologické čištění – dochází zde k odstraňování organického znečištění pomocí aktivovaného kalu – směs mikroorganismů. Dusík, který přichází v odpadní vodě ve formě amoniaku se převádí na dusičnan (oxidací) a pak zpět na vzdušný dusík (redukcí). Fosfor je odstraňován chemickým srážením. Fosfor se do odpadních vod dostává především z pracích prášků – z praček a z myček nádobí. Třetí etapou čištění jsou dosazovací nádrže, kde se sedimentací odděluje vyčištěná voda od bakteriálního kalu. Čistá voda pak odtéká do řeky. Dnešní studenti vědí, jak třídit odpad a vědí rovněž, že do kanalizačního systému nemají vylévat olej, zvláště o vánočních svátcích, kdy všichni smaží kapra, to lidem na čističkách odpadních vod značně komplikuje celý proces čištění. Na potravinářské oleje se již v řadě obcí a měst objevují speciální kontejnery, takže stačí domácí použitý olej v kuchyni přelít do plastové láhve, uzavřít a nádobu odevzdat do sběrného dvora nebo do připraveného kontejneru na olej. Zároveň bychom do odpadu neměli vylévat polévku od nedělního oběda, protože tím podporujeme potkany, kteří se hojně rozšířili v kanalizačním systému.

Závěrem bychom rádi poděkovali paní Ing. Pallové, které všechny exkurze pro první ročníky zorganizovala. Děkujeme za její ochotu a vstřícnost.

autorka příspěvku: Mgr. Zdeňka Hanzliková

Skip to content