Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Den zdraví dal některým zabrat

Poslední týden školy patří již pravidelně sportovním aktivitám a tématice zdraví. Sportovní část má na starosti komise tělesné výchovy. Den zdraví organizuje komise biologie. Na letošní ročník Dne zdraví přijala pozvání řada zajímavých hostů. Všichni tito lidé si udělali ve svém nabitém programu čas, aby mohli našim studentům předat své pracovní zkušenosti a v řadě případů i zkušenosti osobní. Několik přednášejících je absolventy naší školy, proto jsme velice rádi, že na nás nezapomínají a podporují naši školní činnost. A jak byl letos celý den organizován?

Venkovní stanoviště byla koncipována tak, aby na sebe jejich obsah navazoval. Stanoviště policie pod vedením por. Bc. René Černohorského se věnovalo tématice dopravní nehody, povinnosti řidičů, na co si dát jako „čerstvý“ řidič pozor a jak se chovat při policejní kontrole. Studenti si vyzkoušeli chůzi mezi kužely s dvěma typy brýlí. Skrz ně viděli to, co vidí lidé pod vlivem alkoholu a pod vlivem drog. Toto stanoviště bylo určeno studentům 3. ročníku. Velká řada z nich v nedávné době obdržela řidičské oprávnění. Na policejních stanovištích se nám věnovali kolegové poručíka Černohorského – prap. Radim Uvíra, pprap. Matěj Fischer, pprap. Pavel Benda, nstržm. Kamil Škrobánek a nstržm. Marek Rusinský. Z tohoto stanoviště třeťáci přecházeli ke stanovišti oblastní pobočky Českého červeného kříže. Zde na ně čekala simulovaná dopravní nehoda – sražení chodce (otevřená zlomenina), otřes mozku a bezvědomí. Simulovanou situaci si pro ně připravila ředitelka oblastního spolku ČČK Opava, Mgr. Zuzana Mikulová Gavendová. Mendláci měli za úkol ukázat, jak by postupovali při provádění první pomoci. Od komunikace se zraněnými, přes označení dopravní nehody, volání na správné útvary (policie, záchranná služba, hasiči) a samozřejmě první pomoc, při které je důležité vhodné rozpoznání typu zranění, od kterého se poté odvíjí celý postup první pomoci. Pokud si mendláci nevěděli rady, byli zde odborníci, kteří je naváděli ke správnému zacházení se zraněnými.

Pro žáky nižšího gymnázia měla policie také jedno stanoviště, zde se věnovali problematice jízdy na kole a povinnostem cyklisty. Za účelem většího zájmu policisté studentům NG ukazovali pomůcky, které používají například během policejního zásahu – zbraně, zastavovací pásy, helmy. Žáci si mohli vyzkoušet celou výzbroj, posadit se na policejní motorku, udělat si selfie a mnoho dalšího. Z policejního stanoviště pak žáci přecházeli na stanoviště ČČK, kde s nimi studentky našeho gymnázia spadající pod ČČK – Michaela Jahodová a Jana Zemanová ze 7. A třídy – rozebíraly první pomoc při pádu z kola. Věnovali se nejčastějším typům zranění, které pád z kola způsobí a jejich rozpoznání. Samozřejmostí bylo i natrénování první pomoci u simulovaných zranění. Žáci nižšího gymnázia se také zúčastnili besedy se zástupci z oblastní pobočky SONS (Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR) – Petrou Plchovou a Mgr. Boženou Gogoľákovou. Dámy, které obě trpí zrakovým postižením, debatovaly s žáky o „životě ve tmě“. Naši žáci i jejich doprovázející učitelé měli řadu dotazů, na které získali zajímavé odpovědi. Byly jim ukázány pomůcky, bez kterých se slabozraký člověk neobejde. Také si mimo jiné vyzkoušeli chůzi poslepu pomoci slepecké hole. Posledním stanovištěm, které během dopoledne navštívili, se týkalo prevence bolesti. Kolega, Mgr. Petr Kotrla, využil hodinu k tomu, aby nás naučil uvolňovat svalstvo, páteř, ulevit od bolesti pohybového aparátu. Celé stanoviště koncipoval jako prevenci možné bolesti, která vzniká u školou povinných žáků.

Školní tělocvična patřila již tradičně Mgr. Zbyňkovi Kotzianovi, který se svým kolegou Bc. Jakubem Střibným učil studenty sebeobraně. Toto stanoviště pravidelně navštěvují studenti 3. ročníku a bývá mezi nimi velmi oblíbené. Mendláci se učí řešit konfliktní situace, učí se bránit svůj vnitřní prostor během různých způsobů napadení.

ČCK měl i letos pro studenty 1. ročníků připravené 2 stanoviště. Zde se mendláci učí obecným zásadám první pomoci, dozví se různé „vychytávky“, které jim mohou zachránit život v různých situacích a hlavně se učí prakticky do záchrany zapojovat. Mezi instruktory byli i studenti našeho gymnázia Anna Andronikidu ze 3. D a Sebastian Viceník z třídy 7. A.

V budově školy probíhaly zajímavé besedy. V biologické posluchárně jsme měly tři dámy – Mgr. Romanu Růžičkovou, PhDr. Zuzanu Staňovou, Mgr. Danielu Kotálovou-Štěpánovou, které hovořily o otevření Centra duševního zdraví v Opavě. Studenty seznamovaly s fungováním tohoto centra a s úkolem specializovaných týmů, kterým je práce s nemocnými lidmi v terénu. Cílovou skupinou centra jsou klienti s vážným duševním onemocněním. Jde o pacienty s těžkým průběhem schizofrenních onemocnění či bipolární afektivní poruchou. Dozvěděli jsme se, že zdravotnický personál bude zajišťovat právě Psychiatrická nemocnice Opava, sociální část týmu pak má na starosti organizace Fokus.

Fyzikální posluchárna patřila tématu logopedie, které nám přiblížila naše bývalá absolventka Mgr. Zuzana Jüstelová. Druhý blok patřil tématu domácích porodů. Z úst MUDr. Lenky Hrbáčové jsme se dozvěděli něco o výhodách, nevýhodách ale i rizicích domácích porodů. Občas jsme zabrousili i do minulosti a řekli si něco o tom, jak probíhaly porody našich babiček a prababiček.

Náš bývalý absolvent a nyní student katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Tadeáš Trač, vedl zajímavou besedu s názvem Jak se neučit. Co si pod tím představit? Tadeáš se nám snažil vysvětlit, co vlastně znamená „učit se“, jak se proces učení v průběhu života mění. Mendlákům přednesl sedm rad, jak se učit správně, abychom si učení usnadnili a abychom vnímali učení jako obohacení a ne jen povinnost.

Všem přednášejícím ještě jednou velice děkujeme, vážíme si jejich angažovanosti a ochotě předávat své zkušenosti nám mendlákům.

Barbora Bitomská

Skip to content