Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Přírodovědný klokan 2019

Letošní ročník se uskuteční v celé ČR ve středu 16. října 2019.

Účastnit se mohou žáci: 3. A + 4. A – kategorie Kadet

  1. A, 6. A + 1. B, 1. C, 1. D + 2. B, 2. C, 2. D – kategorie Junior

 

Přihlášky – zájemci, hlaste se u svých vyučujících zeměpisu do pátku 11. 10. 2019!  

Informace k soutěži Přírodovědný klokan

Pravidla soutěže kategorií jsou obdobná jako v Matematickém klokanovi:

v kategorii Kadet soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií Junior soutěží studenti 1. a 2. ročníků SŠ a kvinty a sexty osmiletých gymnázií

  • v obou kategoriích řeší soutěžící 24 soutěžních úloh
  • soutěžící v kategoriích Kadet i Junior mají čas na zpracování 40 minut + 10 minut organizační práce
  • každý soutěžící v obou kategoriích vstupuje do soutěže s 24 body
  • úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů)
  • za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5)
  • za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů)
  • za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 1 bod odečítá (nikoli

3, 4 nebo 5 bodů)

  • soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností
  • při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu

 

K soutěži Přírodovědný klokan vznikly vlastní stránky www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan.

Najdete zde informace o soutěži, výsledky minulého ročníku atd.

Skip to content