Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Navštívily nás děti z KND Mensy při ZŠ Englišova Opava

Předmětová komise biologie spolu s předmětovou komisí chemie připravila pro naše hosty, pro žáky ze ZŠ Englišova Opava, které navštěvují Klub nadaných dětí, speciální odpolední výukový program v chemické i biologické laboratoři o úpravě odpadních vod a o tom, jak pracuje čistička odpadních vod.

Žáci se dozvěděli, co není možné vhazovat do odpadu, do kanalizace, atd. Spoustu potřebných informací již naši hosté měli. Věděli, že do kanalizace nedáváme nejen hygienické potřeby, např. tyčinky na čištění uší, hygienické čistící ubrousky, ale ani zbytky nedělního oběda, protože je to potrava pro hlodavce, kteří žijí v kanalizačním systému. Věděli, že do odpadu nepatří olej ze smažení potravin. To je o vánočních svátcích, kdy všichni smaží vánočního kapra, velký problém na většině čističek odpadních vod. Tento olej patří do uzavíratelné plastové nádoby a je nutné odnést ho do sběrného dvora do speciálního kontejneru na olej.

Nejprve jsme si žáky rozdělili do dvou skupin, které se v laboratořích prostřídaly. V biologické laboratoři měli možnost setkání s aktivovaným kalem z čističky. Během mikroskopického pozorování jim v činnostech pomáhali studenti 2. D třídy pod vedením paní Mgr. Bitomské. Žáci pracovali s mikroskopem, vyplňovali pracovní list, kreslili a učili se o organismech, které najdeme na čističkách. Všichni byli moc šikovní, v aktivovaném kalu se jim podařilo nalézt jednotlivé druhy mikroorganismů, které se podílejí na biologickém čištění vody. Svá pozorování pak zaznamenali a zakreslili do pracovního listu. V chemické laboratoři pod vedením paní Mgr. Hanzlikové bylo žákům vysvětleno, co je úkolem čističky odpadních vod v prezentaci. Jde především o mechanické čištění, pak biologické čištění a sedimentaci v dosazovacích nádržích. Čistá přečištěná voda se pak vrací do řeky. Po teoretickém úvodu se žáci věnovali praktické části – filtrovali znečištěnou (obarvenou) vodu přes aktivní uhlí. Jelikož naši hosté nikdy v chemické laboratoři nepracovali, preferovali práci ve dvojicích s pomocí asistentek – studentek 3. C třídy, které jim pomáhaly s filtrací. Práce v chemické i biologické laboratoři pomohla žákům z KND Mensy rozšířit si vědomosti v oblasti ekologického tématu čištění odpadních vod a získat nové dovednosti při práci s mikroskopem i při práci s jednoduchou filtrační aparaturou. Tento zajímavý výukový program se u dětí setkal s pozitivními ohlasy, což nás velmi těší a budeme se těšit v dalším školním roce opět s jinou tématikou.

Příspěvek připravila: Mgr. Zdeňka Hanzliková

Skip to content