Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Asterix s Compassem aneb TW laser a tokamak

V pátek 15. listopadu jsme zúčastnili v rámci Týdne vědy a techniky 2019 dnů otevřených dveří Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR v. v. i. Během více než tří hodin strávených v budovách ústavu jsme si vyslechli působivou přednášku Ing. Slavomíra Entlera, Ph. D. s názvem Jaderná fúze a budoucnost energetiky. V rámci přednášky jsme zhlédli také několik videí objasňujících princip fungování vyvíjených fúzních elektráren, o průběhu stavby projektu evropského tokamaku ITER a o výzkumu prováděného na ÚFP v Praze.

V první ze třech navštívených laboratořích jsme se dozvěděli o výzkumu v oblasti využití plazmatu, konkrétně na zpracování odpadu, zplyňování a recyklaci získaných produktů. V druhé části jsme byli provedeni systémem PALS (Prague Asterix Laser System). Prohlédli jsme si technické místnosti plné kondenzátorů a dalších zařízení potřebných pro správné fungování laserů, dále jsme nahlédli do velína a místnosti stíněné za pomoci Faradayovy klece, kde jsou uchovávány citlivé přístroje k diagnostice. Zaměstnanci ÚFP velmi trpělivě odpovídali na nesčetné dotazy a přiblížili nám problematiku výkonných TW pulsních laserů, měli jsme možnost na vlastní oči takový také spatřit.
Poslední navštívené pracoviště ÚFP byl samotný tokamak Compass. Znalosti nabyté z úvodní přednášky pana doktora Entlera jsme zúročili u dřevěného modelu tokamaku 1:1, na kterém nám pan průvodce „zhmotnil“ jednotlivé části potřebné k správnému fungování tokamaku. Poté jsme si konečně prohlédli tokamak ve své kráse. V daleko složitějším provedení opatřeném množstvím kabeláže a různých detektorů jsme na tokamaku rozeznávali některé jeho základních částí – vnějších stěny komory, toroidní cívky, divertor, stellarator, apod. Na závěr jsme si prohlédli dvě turbíny, pomocí kterých je možné dosáhnout potřebného elektrického výkonu k provozu tokamaku. Shrnuto, podtrženo – JEDINEČNÝ ZÁŽITEK!

Autor článku: Adam Šťastný

Věděli jste, že v češtině je pojem plazma ve dvou rodech? TA plazma je užívána ve smyslu krevní plazmy a TO plazma je právě to fyzikální, čtvrté skupenství hmoty.

Skip to content