Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Radkin Honzák nadchl na své přednášce všechny přítomné

Ve čtvrtek 9. 1. jsme měli čest přivítat na MGO MUDr. Radkina Honzáka. Termín setkání se rodil velmi těžko, protože diář pana Honzáka je opravdu nabitý.
Pan doktor hovořil o symptomech poruch osobnosti (do roku 1990 psychopatie) a zároveň o depresích a úzkostech, které můžou vést až k tomu, že jsou někteří schopni se připravit o život. Celé své vystoupení prokládal zážitky ze své psychiatrické praxe, případně vhodnými anekdotami, takže jsme si odnesli nejen mnohá poučení, ale jsme se i zasmáli.

Pan Honzák zdůrazňoval, že psychopat je člověk, který působí téměř dokonale, přesvědčivě, je okouzlující, sociálně zdatný, umí bezostyšně lhát, nebojí se ničeho, můžeme hovořit o absolutní absenci strachu, nemá soucit a slitování. Psychopat často vypadá jako dobrá partie, ale je to velmi nebezpečný člověk pro život, protože využívá druhých lidí a manipuluje s nimi ke svému prospěchu. Uváděl také mnoho příkladů psychopatie osobností nejen z historie. Zmínil také, že dvě třetiny lidí volají po autoritě, což může být nebezpečné, když se do vedení dostane psychopat, který manipuluje se strachem. Každopádně operovat se strachem je podle MUDr. Honzáka nejhorší politikum.
V případě dalšího tématu zmínil také, že deprese jsou daň za neprožitý smutek a neschopnost se radovat. Úzkosti vznikají ze strachu, takovému člověku se např. špatně usíná apod. Zdůraznil, že nejsou bezvýchodné situace, jsou jen špatná řešení.
My věříme, že se v diáři pana Honzáka podaří najít termín, abychom jej mohli přivítat jako hosta v rámci projektu Moderní výzvy lidstva na podzim r. 2020.

Autorka příspěvku: Jana Prošvicová

Skip to content