Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Zažili jsme podnětnou diskuzi na téma Občanská společnost a její výzvy

O tom, že občanská společnost v naší zemi čelí výzvám, víme všichni. Je to jeden ze symbolů Sametové revoluce a je budována téměř zcela nově. Vše jsme mohli prodiskutovat na besedě s Benjaminem Rollem. Základními prvky našeho soužití jsou demokracie, svoboda, spravedlnost, pravda a solidarita. Shodli jsme se na tom, že demokracie je především příležitost. Pro každého z nás.

Nejhorší věc, která se může občanské společnosti stát, je nechat se uchlácholit větami typu: Vy se nestarejte, my to vyřešíme za vás, bude líp! To představuje ztrátu demokracie! Cílem občanské společnosti v žádném případě není boj proti někomu, ale je to jednoznačně podpora a kultivace demokratické kultury u nás. Jestliže někdo vyhrál volby, neznamená to, že si může beztrestně dělat, co chce.

Už TGM tvrdil, že demokracie je diskuze. Občanská společnost má dva úkoly, „hlídacího psa“, který hlídá, zda nedochází k ohrožení demokracie nebo zda někdo neporušuje zákony, a „zahradníka“, který pečuje o dosaženou svobodu a o nápravu morálních hodnot, nabízí témata politikům, stará se o okolí. K dalším prvkům organizovanosti občanské společnosti patří využití práva volit. A nejen volit, ale zároveň sledovat, jestli zvolení zástupci plní to, co slíbili! Nabádal nás k tomu, ať si položíme otázky: Co vnímáte jako problém? Co by se dalo zlepšit? Ve škole, v Opavě, v kraji, v ČR, celosvětově. Co konkrétního pro nápravu poměrů můžu udělat konkrétně já? Co můžu udělat pro vyřešení problému?

Demokracie je o lidech, nikoliv o vůdcích. Člověk si musí uvědomit moc slova, je důležité, aby veřejnosprávní média pravdivě informovala, neboť bez informací se nelze rozhodovat. Je důležité nerezignovat, ale vzít osud do svých rukou. Je nutné napravovat totální zvrácení morálních hodnot, ke kterému došlo v režimu před Sametovou revolucí. Čeká nás ještě kus práce, ale domnívám se, že je velmi dobře, že všechny tyto otázky byly nastoleny a zodpovězeny před našimi žáky.

Autorka příspěvku: Jana Prošvicová

Skip to content