Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Proběhlo 56. Národní kolo Chemické olympiády

Ve dnech 27. ledna až 30. ledna 2020 proběhlo na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci 56. Národní kolo Chemické olympiády kat. A. Naší školu zde reprezentovali Jan Stoklasa (4.D) a Karel Chwistek (3.C), kteří se umístili na 20. a 23. místě v ČR a Honza se stal i úspěšným řešitelem (více než 60% bodů), k čemuž Karlovi chybělo pouhých 0,8 bodu. Národního kola se zúčastnilo 47 soutěžících z celé republiky.

Jedná se o vrcholnou část nejtěžší kategorie Chemické olympiády (A), kde potřebné znalosti převyšují středoškolský obsah výuky chemie a soutěžící jsou odkázání především na vysokoškolské skripta a učebnice.

Soutěžní část NK ChO se skládá z praktické části (40% bodů) a teoretické části (60% bodů), která se dále dělí na část anorganickou, organickou, fyzikálně-chemickou a biochemickou. Nutno zde podotknout, že Karel Chwistek napsal oddíl fyzikální chemie nejlépe ze všech účastníků, kdy obdržel 15,5 bodu z 16. Na vypracování testu, stejně tak i praxe mají soutěžící 3 hodiny.

Mimo soutěžní část měli soutěžící i volnější program, který probíhal na té fakultě s dlouhým názvem i po celém Liberci. Olympionici navštívili IQ landii, Technické muzeum v Liberci či Botanickou zahradu, dále měli bohatý kulturní program na TUL, včetně velice dobrých rautů, pod nimiž se univerzitní stoly prohýbaly. Samotnou kapitolou je také 6,5 hodin dlouhá cesta z Opavy do Liberce.

Tématy letošního ročníků Chemické olympiády byly adsorpce monovrstvy na pevný povrch, stanovení kyslíkatých látek na povrchu uhlíkatých materiálů, oxidace a redukce organických látek a jejich mechanismy, nukleofilní acylová substituce a její mechanismus, deriváty kyseliny uhličité, vibrační a rotační spektroskopie molekul, statistická termodynamika, aminokyseliny a kvalitativní stanovení kationtů a aniontů.

Pokud byste chtěli výše uvedeným slovním spojením rozumět také, doporučujeme vám účast na letním odborném soustředění Běstvina (www.bestvina.cz), na které se můžete dostat za odměnu v účasti nižších kategoriích ChO. Školní kola kategorie B a C budou probíhat v následujících měsících, bližší informace vám poskytnou vaší učitelé chemie nebo je naleznete na webu olympiády – olympiada.vscht.cz.

autor příspěvku: Jan Stoklasa, 4. D

Skip to content