Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Den Mendela již podruhé na UPOLU

Den Mendela má na našem gymnáziu dlouholetou tradici. Každoročně vítáme na půdě školy významné vědecké osobnosti, které nám přibližují současné vědecké dění. Tento tradiční přednáškový cyklus organizujeme jako poctu světově proslulé osobnosti Johanna Gregora Mendela, jehož jméno naše gymnázium nese. Letos jsme na základě ohlasů studentů navázali na minulý ročník, kdy jsme za genetikou zajeli na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

I letos jsme oslovili RNDr. Petra Nádvorníka, Ph.D z katedry buněčné biologie a genetiky, zda by i letošním studentům třetích ročníků přiblížil téma Eugenika. A bylo nám vyhověno. Naši gymnazisté tak již podruhé v rámci Dne Mendela navštívili Olomouc.

Zde nejprve absolvovali společnou část, kdy je v zasedací místnosti děkanátu přivítal doc. RNDr. Karel Hron Ph.D., který mendlákům předal podrobnější informace o samotné fakultě. Na něj pak navázal svou přednáškou na téma Eugenika pan doktor Nádvorník. Stejně jako v minulém roce přednáška všechny zaujala. O tématu diskutovali i na zastávce autobusu, který „biologickou“ část studentů odvážel do Holice.

Přírodovědecká fakulta nám vyšla natolik vstříc, že připravila oddělený program pro naše nadšené chemiky a biology. Chemici zůstali na hlavní budově a prošli si katedry organické, anorganické, analytické a fyzikální chemie. Zde se studentům věnovali zodpovědní pracovníci, kteří přibližovali činnost jednotlivých laboratoří. Nejvíce se mendlákům líbilo na katedře fyzikální chemie, kde si zahráli na „soudruhy z NDR“ z oblíbeného filmu Pelíšky, kteří zřejmě někde udělali chybu :-) Vyráběli si vlastní polymerní lžičky z vytvrzované epoxidové pryskyřice, které se vyrábí z epoxidové pryskyřice a zesíťování pomocí polyaminů. Takovéto lžičky se pak při vyšší teplotě rozpouští, o čemž se přesvědčila Simona Stašová a Miroslav Donutil ve zmiňovaném filmu Pelíšky. Chemici se také dozvěděli, jaké nejčastější metody a přístroje ke své práci analytičtí chemici používají, s kým spolupracují a do kterých profesí jejich práce zasahuje. Zde se chemici setkali i s mikroskopem atomárních sil, který dokáže zobrazit povrch vzorků v nanoměřítku a současně zjistit jeho mechanické a elektrické vlastnosti. Mendláky zaujalo, že analytičtí chemici doplňují práci ekologů, kriminalistů, archeologů, vodohospodářů aj. Většina studentů si totiž myslela, že se jedná o nudnou monotónní práci v chemické laboratoři. Nadšení z chemické části dne studenti neskrývali ani na katedře anorganiky, zde si vyzkoušeli efektní chemické pokusy. „K ruce“ měli každý svého asistenta, pod jehož dohledem si mohli sami zaexperimentovat.

Biologové začali odpolední část programu na katedře zoologie, zde je seznámili se zaměřením katedry, pohovořili o uplatnění absolventů na trhu práce, ukázali jim řadu pomůcek a sbírky jednotlivých druhů členovců, se kterými studenti během výuky pracují. Na katedře botaniky se interaktivně střetli s herbářovými položkami, viděli například ukázky nejnovějších objevů z ostrova Borneo, navštívili skleníky se sbírkou masožravých a tropických rostlin a nově vybudované skleníky s experimentálními rostlinami. Biologové také prošli laboratoř růstových regulátorů a vyslechli si přednášku Tajemná herpetologie.

Jak vidíte náplň programu byla velmi bohatá, na své si přišli naši biologové i chemici a za to velice děkujeme jmenovitě Mgr. Dagmar Petrželové za organizaci celé akce. Dále doc. RNDr. Karlu Hronovi Ph.D., RNDr. Petru Nádvorníkovi, Ph.D, RNDr. Lucii Brulíkové, Ph.D., Mgr. Petře Kührové, Ph.D., doc. RNDr. Martě Klečkové, CSc., paní Denise Vlčkové, Prof. Ing. Stanislavu Burešovi, CSc., Mgr. Martině Oulehlové, Ph.D., Ing. Jaromíru Mikulíkovi, Ph.D., Mgr. Lukáši Weberovi a samozřejmě všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé akce a věnovali nám svůj čas.

Ještě jednou UPOLu velice děkujeme a těšíme se na další ročník.

Barbora Bitomská

Skip to content