Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Učíme se tvořit smysluplné projekty

Téměř dvouměsíční snažení studentů 1. A bylo zakončeno obhajobou vlastních projektů před celou třídou. Zadání bylo zdánlivě jednoduché: „Vytvořte prezentaci, činnost, báseň, píseň, výrobek, umělecké dílo nebo cokoli jiného, co souvisí s biologií (přírodopisem) a poutavou formou prezentujte před třídou (5–10 minut).“

Tento úkol vede studenty k tvůrčímu myšlení a spolupráci s rodiči, učiteli nebo odborníky. Většině studentů chybí trénování vůle, které učí člověka – rozvrhnout si čas, soustavně pracovat a dosahovat výsledků po delší době.

Každý student se zadanými úkoly popasoval po svém. Někdo pracoval poctivě mnoho dní, jiní si odkládali práci na poslední chvíli. Byla vidět příprava a snaha u většiny z nich. Studenti mají značný potenciál, který by měli umět využívat a neměli by zahálet plněním snadných úkolů, které je nikam neposunou. Zároveň by si ale měli stanovit vlastní cíl, který je dosažitelný a v daném čase reálně splnitelný. Zažívat úspěch je v tomto věku důležité a někdy je potřeba se umět poprat s neúspěchy a pochopit, že i toto patří k životu.

Nerad bych vyzdvihoval některé práce, protože všichni, kteří úspěšně odprezentovali, překonali sami sebe. Překonali strach mluvit před ostatními, překonali technické a jiné obtíže při vlastní prezentaci.

Uvedu jen pár příkladů pro ilustraci, které nastíní možné cesty, kterými se ubírali a mohou ubírat v dalších činnostech studenti (žáci) našeho gymnázia.

Jeden z projektů se věnoval účinkům různých kolových nápojů na rozpouštění uhličitanu vápenatého v delším časovém horizontu, vznikla online kamera na dálkové sledování ptáků na krmítku, laserové počítadlo osob nebo automobilů, mnoho různých hraček a výtvarných objektů z odpadního materiálů, šperky a šperkovnice z přírodních materiálů, několikanásobně zvětšené výukové modely, dotazníková šetření různých závažných sociálních jevů apod. Nechci a nemůžu jmenovat všechny činnosti, určitě bych na někoho zapomněl, ale můžu říct, že laťka samostatné tvůrčí činnosti byla nastavena vysoko.

V této projektové činnosti nešlo o výsledek (cíl), ale o průběh (cestu). Všem studentům moc děkuji a chválím je.

Mgr. Adam Wiltsch

Skip to content