Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Škola hrou:) i na MGO

V sobotu 29.2. 2020 se na MGO uskutečnil druhý ročník akce „Lidi, pojďte si hrát“.

Spoluorganizátorem úspěšné akce byl Matematický ústav SU v Opavě. Na akci zavítali i kolegové ze Světa techniky v Ostravě se svými robotickými hrátkami, bylo u nich pořád rušno a o robotky velký zájem. Ve stejné místnosti David Slosarczyk z MÚ předváděl 3D tiskárnu v akci. Deskové hry přivezli a představili členové klubu Pajdulák, zaujali malé i velké. Marcela Ondrúšová s Jirkou Ryplem ukazovala skládání Rubikovy kostky.

Ve dvou místnostech si návštěvníci mohli vyzkoušet skládání hlavolamů ze sbírky opavského Brain fittness na Bethowenově ulici.

Malí i velcí se zapojili do stavby 3D fraktálu a Platónskych i Archimedovských těles, které přinesla Jana Kopfová.

O těchto i jiných krásách matematiky se všichni mohli ještě více dozvědět při promítání filmů „Matematika a její tajemství“

Někteří zruční návštěvníci si vyrobili podle nachystaných vzorů vlastní hlavolam z provázků a kuliček. Hodně zájemců včetně malých děti zvládlo pod vedením Klárky Kuchejdové sestavit kuličkový čtyřstěn, který si odnesli domů.

Odpoledne pod vedením Jany Montágové bylo možno se naučit hrát logickou hru Blokus a zahrát si turnaj v této hře, vítězové si odnesli ceny.

Všem organizátorům z řad učitelů MGO, jmenovitě Danuše Černínové, Janě Montágové, Kamilovi Mashkemu, Janě Matějkové, Míle Toufarové, Adamovi Šťastnému, Marcele Ondúšové i paní ředitelce Monice Klapkové za zajištění občerstvení patří obrovské díky.

Díky patří rovněž studentům MGO, kteří ochotně přišli pomoct i v sobotu, jmenovitě Adamovi Pavelkovi, Martinovi Fofovi, Míše Valtrové, Katce Válkové, Vojtovi Krobotovi, Jirkovi Rýplovi, Julie Čermákové, Kláře Kuchejdové,

Terezce Šípkové, Zuzce Slípkové Hynkovi Čuškovi a Ondřejovi Jarošovi.

Autorka příspěvku: Jana Kopfová

Skip to content