Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

I letos proběhly besedy o reprodukčním zdraví

V druhém březnovém týdnu proběhly v rámci prevence pro studenty 2. ročníků, pro dívky 1. ročníků a 1. A a chlapce 1. A a 2. A besedy zaměřené na reprodukční zdraví. Besedy zaměřující se na problematiku dospívání mají na našem gymnáziu dlouholetou tradici a probíhají v rámci výuky biologie a přírodopisu.

V rámci workshopu #doledobrý zástupci organizace Loono seznámili naše studenty 2. ročníku s tím, jak předcházet a včas rozpoznat sexuálně přenosná onemocnění. Dozvěděli jsme se, že mezi nejčastěji přenášené virové a bakteriální nákazy patří HPV (Human Papilloma Virus), chlamydie, kapavka, syfilis, virus HIV (pro testování a veškeré potřebné informace o HIV se lidé mohou obracet na Českou společnost AIDS pomoc), žloutenka typu B a C.

Dále nám byla přiblížena problematika antikoncepce – jak si vybrat správnou formu antikoncepce a co dělat, když antikoncepce selže. Řešil se i „strašák“ – (ne)plodnost. Pro některé z nás bylo překvapením, že až 20 % párů má potíže s plodností. Kdy z 15 % je neplodnost způsobena pohlavně přenosnými chorobami a až 3 % dětí se v ČR narodí pomoci asistované reprodukce.

Důležité je si z workshopu odnést alespoň tuto informaci. V případě podezření na nákazu pohlavně přenosnou chorobou, pro řešení problémů s neplodností a výběrem vhodné formy antikoncepce vždy navštívit lékaře, nepanikařit, nestydět se a nehledat „zaručené rady“ na internetu. Dle problému se vždy obracet na tyto konkrétní lékaře – praktický lékař, gynekolog, dermatovenerolog či urolog.

Pro mladší studenty pak byly určeny besedy, které se zaměřily na výchovu k ochraně reprodukčního zdraví a na pomoc při pochopení vývojových změn a rizikových faktorů souvisejících s obdobím puberty. Lektorkou celého programu byla Mgr. Lenka Šebestová, DiS ze společnosti MP Education, s.r.o. V letošním roce debatovaly dívky 1. ročníku VG na téma „Žena jako symbol života“. Pro dívky 1. A byl připraven program s názvem „Čas proměn“. Pro chlapce 1. A a 2. A třídy pak program „Na startu mužnosti, krok první, druhý“. Celá akce nebyla pouhým vysvětlením podstaty problému, ale upozornila naše mendláky na možná „nebezpečí“, se kterými se během dospívání mohou setkat. Zároveň jim ukázala cesty, jak případné nepříjemné situace řešit.

Skip to content