Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Symposium TMF v Praze

Ve dnech 2. a 3. července proběhlo v Praze Symposium Turnaje mladých fyziků, jako náhrada za zrušené národní finále, do kterého se tým Mendelova gymnázia probojoval díky vyhranému regionálnímu kolu. Na symposiu čtyři nejlepší týmy z ČR prezentovaly v angličtině svá řešení vybraných a vypracovaných úloh z množství rozmanitých oblastí fyziky.

Za tým MGO jel úlohu prezentovat Jan Trubka s doprovodem Jonathana Sandtnera, oba z 1. B.

Na samotnou prezentaci bylo vyhrazeno deset minut a poté následovala patnáctiminutová všeobecná diskuze na danou úlohu opět vedena převážně v anglickém jazyce. Z všeobecných diskuzí si náš tým odvezl cenné poznámky porotců, jež nám v příštím ročníku soutěže opět pomohou posunout prezentace o kousek výše.

Dvoudenní nabitý program byl prostoupen exkurzemi do odborných laboratoří Fyzikálního ústavu AV ČR. Šli jsme se podívat například na laserový systém PALS nebo na transmisní a rastrovací elektronové mikroskopy, díky kterým jsme mohli spatřit jednotlivé atomy diamantu.

Z celé akce jsme si odvezli nenahraditelné zkušenosti a zážitky, jež budeme moci uplatnit v našich budoucích studentských a badatelských letech.

Děkujeme organizátorům za vynikající akci, která zpestřla letošní „podivný“ školní rok. Dík si zaslouží především Mgr. Hynek Němec, Ph.D. z FÚ AV ČR, Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D. – zástupce ČR v mezinárodním výboru TMF (IYPT) a další, kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce.

Autor příspěvku: Jan Trubka, 1.B

Pozn. redakce: Pro Honzu Trubku to byl první výstup, aniž by kdy soutěž živě viděl. Porotci hodnotili jeho výkon za velmi dobrý a pro některé bylo překvapením, že je absloventem teprve prvního ročníku gymnázia. Děkujeme za reprezentaci školy.

Skip to content