Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Projektový den na VŠB jsme si užili

V rámci projektu Osobně se rozvíjíme a vzájemně se inspirujeme CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012528 se studenti chemických seminářů zúčastnili projektového dne na VŠB. Součástí celodenní akce byla přednáška na téma nanotechnologie a pak praktické laboratorní cvičení zaměřeno na chemii v potravinách.

Součástí tohoto laboratorního cvičení byla analytická stanovení pomocí titrace. Nejprve jsme standardizovali roztok hydroxidu sodného a pak jsme titrací zjišťovali koncentraci octa. Další částí bylo měření pH potravin nejprve odhadem univerzálním indikátorovým papírkem a pak pomocí pH-metru. Součástí laboratorních cvičení byla také práce s různými indikátory a s jejich chováním v kyselém a zásaditém prostředí. V odborných laboratořích VŠB jsme měli možnost využít pH-metr nebo např. automatické pipety, které v naší chemické laboratoři nemáme. Přednáška na téma nanotechnologie nám doplnila znalosti především o praktickém využití nanotechnologií. Zajímavé je využití kovových nanopěn v automobilovém průmyslu, které snižují náraz při dopravních nehodách. Do bazénů třeba u vás doma je možné nalít vrstvu nanoplachty, která na povrchu zabraňuje odpařování vody. Velké využití mají nanočástice při výrobě textilu, sportovních láhvi a kosmetických výrobků, kde se používají především antibakteriální nanočástice stříbra. VŠB se věnuje výzkumu v oblasti nanomateriálů, například již několik let se zabývají výzkumem brzdných destiček z nanomateriálů, které se méně otírají nebo algicidními účinky kompozitu jíl a oxid titaničitý, který zamezuje poškození fasád domů ve vlhkých oblastech. Celé akce se zúčastnilo 32 studentů. Pedagogický dozor zajistily vyučující Mgr. Marcela Ondrúšová a Mgr. Karolína Jankovská.

Děkujeme tímto organizátorům z VŠB především Ing. Monice Chmelařové, Ing. Jiřímu Pavlovskému, Ph. D.. Ing. Jiřině Vontorové, Ph. D. a Mgr. Oldřichovi Motykovi Ph. D. za jejich čas, ochotu a vlídné přijetí.

autorka příspěvku: Mgr. Zdeňka Hanzliková

Skip to content