Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

V září jsme zažili adaptační kurzy prvních ročníků

Dobrodružství plné očekávání – tak by se dal popsat průběh adaptačního kurzu od první do poslední minuty. Vše začalo zastavením autobusu hlavním organizátorem kurzu v Podhradí. Nastalo rozdělení žáků do skupinek a následný odchod směrem ke kempu. Přibližně 3 km dlouhá trasa byla protkána zajímavými úkoly, které musela každá skupinka plnit.

Po našem příchodu do kempu pokračovaly rozličné seznamovací aktivity, při kterých se celá třída náramně bavila. Hlavní děj dne však vyplnilo hledání pokladu, jeho vykopání a následné rozluštění hádanek v něm ukrytých. Pro úspěšné a rychlé řešení bylo opět potřeba spolupracovat v rámci vytvořených skupin. Při této aktivitě by bylo fér vyzdvihnout výkon některých kopáčů z 1. D, kteří i přes nepřízeň osudu v hledání neustávali a bojovali s lesním terénem několik hodin.

Na druhý den pro nás organizátoři připravili nabitý program. Počasí nám přálo, takže se po snídani celá 1. C vrhla na skupinové kreslení. Cílem bylo vytvořit dílo zobrazující cestu žáků gymnáziem od 1. do 4. ročníku (někteří to natáhli i na VŠ). Všechny skupiny byly kreativní, což předvedly při prezentaci svých děl. Po další hře Scrabble v přírodě nás čekala stěžejní aktivita celého kurzu – hra o přežití s názvem Zachraňte vojína Ryana. Cílem bylo najít raněného vojína a dopravit jej do základního tábora do setmění. Na trase žáky čekaly často obtížné úkoly, se kterými se museli vypořádat. Při nesplnění dílčích úkolů žáci postupně přicházeli o končetiny (nesměli je v průběhu pochodu používat). Při příchodu do kempu tak většina týmů připomínala polní lazaret. Nakonec se však s aktivitou všichni úspěšně vypořádali. Večer se obě třídy sešly u táboráku, opékaly se špekáčky, zpívalo se a povídalo.

Poslední dopoledne kurzu měli organizátoři připravenou hru s názvem Zámořské objevy. Nutno podotknout, že šlo o fyzicky výživnou aktivitu, takže na některých aktérech již byla vidět únava. I tak to všichni zvládli a příjemně fyzicky i společensky unaveni očekávali příjezd autobusu, který nás dopravil k našemu gymnáziu.

Závěrem je potřeba dodat, že se celá akce zdařila a splnila hlavní účel – seznámit se, poznat jeden druhého a zažít společné chvíle, na které budou moci všichni s radostí vzpomínat.

P. S. Děkujeme všem organizátorům z řad tělocvikářů i žáků za jejich práci, kterou pro nás vykonali!

Autor příspěvku: student 1.C

Skip to content