Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

JAK SE NEUČIT

V listopadu nás navštívil náš absolvent Tadeáš Trač. Tadeáš momentálně studuje Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se soustředí na studium psychologie. Své zkušenosti z dosavadního studia využil k tomu, aby v online prostředí našim prvákům přiblížil téma učení se během distanční výuky. Tadeáš s naší školou spolupracuje již podruhé. Před dvěma lety besedoval s našimi mendláky během Dne zdraví. Den zdraví organizujeme již přes 20 let pro všechny studenty našeho gymnázia.

Tadeáš svou besedu nazval Jak se neučit aneb sedm užitečných rad každému studentovi. Během distanční výuky se mohou někteří studenti potýkat s problémy, které souvisejí s organizací vlastního času. Úkoly se jim kupí a množství probírané látky nestíhají vstřebávat. Mohou se cítit přehlcení a frustrovaní. Tento stav se může promítat do duševního i fyzického zdraví. Co tedy dělat, abychom distanční výuku nevnímali jako nutné zlo? Je potřeba se nejdříve zamyslet nad smyslem učení se. A snažit si zodpovědět následující otázky. Proč se učíme? Kam se díky učení posouváme?

A jak to tedy v době online vzdělávání zvládnout? Tadeáš nám pomoci příkladů z vlastního života představil sedm rad, které by měly vést k tomu, aby se učení nestalo povinností ale obohacením. Reagoval na naše dotazy a bavil historkami z dob vlastního studia na MGO. Také se postaral o to, aby byla hodinová beseda trochu akčnější. Na závěr jsme si vyzkoušeli krátká aktivizační cvičení. Dají se bez problému praktikovat doma před monitorem a nejen tam. Díky nim se dokážeme během krátké chvíle „probrat“, když se například cítíme unavení z dlouhého vysedávání během online výuky. A to se momentálně skutečně hodí.

Tadeášovi velice děkujeme za přínosnou besedu a budeme se těšit zase někdy příště.

Barbora Bitomská

Skip to content