Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Úspěšné certifikáty v době pandemie

V tomto školním roce bylo ke zkoušce z „Německého certifikátu DSD II“ přihlášeno 7 studentů. Zkoušky proběhly za ztížených podmínek pandemie koronaviru. Písemná část zkoušky se konala 24. 11. 2020, ústní zkouška 6. 1. 2021. Předsedkyní zkušební komise byla paní Miriam Schadwillová, regionální koordinátorka z Kroměříže. Zkoušejícími byli paní Englišová, pan Janšta a pan Fiedler. V porovnání s minulými lety všichni studenti tuto ústní část zkoušky úspěšně složili. Studentka Klára Majdanicsová se ústní zkoušky z důvodu karantény nemohla zúčastnit, a proto se k ní dostavila v náhradním termínu dne 20. 1. 2021 do Olomouce, kde ji absolvovala s výborným výsledkem.

V březnu byly zveřejněny výsledky písemných částí zkoušky. Zkoušku ze čtení s porozuměním a z poslechu složili všichni studenti. Tématem slohového úkolu zkoušky byly „Zdravotní pojišťovny, preventivní prohlídky a rizikové faktory.“ Toto náročné téma bylo i jedním z důvodů, proč jeden student u této části zkoušky neuspěl.

Celkový výsledek zkoušky je následující: 3 x úroveň B2 a 3 x úroveň C1.

Nejlepších výsledků ve slohovém úkolu a v poslechu dosáhla Anna Divilová, ve čtení s porozuměním Anna Divilová a Barbora Mrkvová, v ústní zkoušce Barbora Mrkvová, která také získala nejvíc celkových bodů – 73.

Studentky a studenti tohoto ročníku ukázali, že náročnou zkoušku se slušnými výsledky lze vykonat i za složitých podmínek. Také letos však mají studenti jedinečnou možnost nahradit úspěšně složenou zkouškou ústní zkoušku z německého jazyka ve společné části maturitní zkoušky. Nechť se i tato skutečnost stane motivací pro němčináře v příštím školním roce 2021/22. V letošním školním roce navštěvuje přípravné kurzy (tj. předposlední ročník studia na naší škole) na certifikát 24 studentů. Takové číslo by bylo pro MGO novým rekordem! Celkově do těchto certifikátních hodin dochází necelých 50 studentů. Věřme, že se od příštího školního roku budou moci na tuto náročnou zkoušku připravovat prezenčně.

Autor příspěvku: Michael Fiedler

Skip to content