Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Navázali jsme spolupráci se školní psycholožkou

S radostí oznamujeme, že jsme navázali spolupráci s PhDr. Vandou Meleckou, která našim studentům a kantorům zajistí v případě potřeby odbornou psychologickou pomoc. Práce paní Melecké navazuje na školní plán RESTARTu, kdy se snažíme pomoci s přechodem z distanční na prezenční formu výuky. V tomto školním roce jsou schůzky domlouvány přes paní ředitelku. Pro příští školní rok již vytváříme detailnější plán spolupráce, který bude včas zveřejněn. Paní Melecká se věnuje nejen klinické psychologii, ale obracet se na ni můžete i s pedagogickou problematikou (například volba vhodného povolání aj.). Paní psycholožka je absolventkou našeho gymnázia, tudíž jí prostředí MGO není cizí. Někteří naši studenti ji znají například z Dne zdraví, kdy našim gymplákům přibližovala obor psychiatrie. Nebojte se, svěřujete se do rukou správného člověka. Paní Melecká vystudovala jednooborovou psychologii na UPOLu a nyní je zaměstnankyní Psychiatrické nemocnici v Opavě.

Závěrem dodáme, že pomoc můžete hledat nejen u školní psycholožky, ale můžete oslovit kohokoli, komu ve škole důvěřujete – od třídních učitelů, přes členy preventivního týmu (Mgr. Barbora Hlubková, Mgr. Šárka Hronková, Mgr. Aleš Staněk), výchovné poradce (Mgr. Jana Montágová, Mgr. Helena Kukolová) nebo ostatní vyučující, ke kterým máte blízko. Pomoc vám nabízí samozřejmě i vedení školy.

Nezapomeňte, jsme tady pro vás. 

Autorka příspěvku: Barbora Bitomská

Skip to content