Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Úvod:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Mendelovo gymnázium v Opavě

Vítejte na stránkách školy – na této titulní straně pravidelně zveřejňujeme aktuální informace a fotografie z Mendelova gymnázia v Opavě.

DNY V SAMETU

Asi netřeba uvádět, že 17. 11. uplyne 30 let od pádu komunistického režimu. Komise českého jazyka a literatury proto pro studenty vyššího gymnázia připravila cyklus inspirativních přednášek. Rozhodli jsme se připomenout uplynulých třicet let a hlavně změny, které v naší společnosti proběhly, z různých úhlů. V pondělí 11. 11. naši školu navštíví doc. Jiří Siostrzonek, který studentům prvních ročníků přiblíží fenomén Sametové revoluce ze sociologického a kulturního hlediska. 12. 11. to bude doc. Tomáš Lebeda, působící na FF UPOL, jehož tématem pro třetí ročníky bude proměna společnosti z pohledu politologie; 13.11. si pak studenti čtvrtých ročníků rozšíří povědomí o literatuře disentu a undegroundu díky přednášce doc. Martina Pilaře. Pásmo besed pak završí ve čtvrtek 14. 11. doc. Karel Oliva, který druhým ročníkům představí proměnu českého jazyka, obohacování slovní zásoby v průběhu staletí a dokáže, že český jazyk je schopen na mnohé společenské změny živě reagovat. V pátek 15. 11. pak celý týden uzavře beseda s panem Zdeňkem Jeníkem, pamětníkem a přímým aktérem „listopadových“ dnů v Opavě, který našem studentům předá své vzpomínky na Sametovou revoluci v našem městě.

Věříme, že všechna setkání budou pro naše studenty výjimečnými možnostmi, jak si prohloubit povědomí o české společnosti a kultuře nejen před rokem 1989, ale také v uplynulých třiceti letech.

Mgr. Hana Nováková Sonnková

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA MGO: úterý 26.11. 2019 15.00–18.00 hod.

Dobrovolní dárci byli tentokrát opravdu štědří!

Jako každoročně, tak i letos probíhala během třídních schůzek sbírka spolku G.H.O.St., z.s. na podporu sociálně znevýhodněných žáků na naší škole (více viz https://www.mgo.opava.cz/ghost/)., tentokrát však byla mimořádně úspěšná.
Oproti drobnému dárku, visačce na vánoční dárek, který vyrobili žáci 2. A, vybraly dívky z téže třídy rekordní částku 11 350 Kč, vůbec nejvyšší ve dvanáctileté historii našeho jedinečného autonomního sociálního systému, který nemá v republice obdoby. Děkujeme všem, kteří spolek G.H.O.St. podpořili, jejich finanční dary budou využity na zlepšení studijních podmínek našich žáků, kteří mají nelehkou sociální situaci. Velmi si vážíme všech, kteří přispěli jak rukodělnými výrobky, tak finančními dary, protože pomáhat druhým není v dnešní době vůbec samozřejmostí.

Finále Talentu Gymnázií 2019 v Ostravě

V pátek 8. listopadu 2019 se v zasedací místnosti zastupitelstva Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskutečnilo finále soutěže Talent Gymnázií.

Soutěž byla určena studentům gymnázií v Moravskoslezském a Žilinském kraji. Soutěžní zadání bylo založeno na logických úlohách a šifrách se zaměřením na matematickou a verbální inteligenci, prostorovou představivost, logiku a týmovou spolupráci.

Z 60členného finále se všichni naši tři zúčastnění žáci probojovali do nejlepší desítky zúčastněných žáků a žákyň.

2. místo: Martin Fof 6.A

3. místo: Michaela Valtrová 1.B

6. místo: Adam Pavelka 6.A

Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.

Pohlceni SOkA v Opavě

8. listopadu jsme podnikli s dějepisným seminářem (DS3) a paní učitelkou Binarovou další z pátečních exkurzí. Tentokráte do Okresního archivu v Opavě. Exkurze to byla věru zajímavá a to, věřím, že nejen pro mě, ale i pro všechny zúčastněné.

Číst celý příspěvek

DNY V SAMETU pro nižší gymnázium

Ve středu 13. listopadu si vyučující občanské výchovy připravily pro žáky nižšího gymnázia dopolední pásmo aktivit k výročí Sametové revoluce. Promítali jsme filmy, žáci plnili různé úkoly, řešili kvíz a vytvářeli plakáty. Smyslem akce bylo zážitkovou formou přiblížit našim dětem 30. výročí života ve svobodě.

Děkuji všem členkám komise i žákům za skvělé dopoledne.

Ing. Jana Jurčíková

Seznamte se s výsledky dotazníku pro studenty 4. ročníků

Studenti 4. ročníků se zúčastnili anonymního dotazníkového šetření na téma Výběr VŠ. Dotazník zahrnoval otázky týkající se jejich rozhodování a motivace při výběru dalšího studia. Šetření se zúčastnilo celkem 105 studentů. Zajímavým zjištěním je, že pevně rozhodnuto o svém dalším studiu je 59% studentů čtvrtých ročníků, a že výběr budoucího oboru studia nejvíce ovlivňují koníčky a zájmy, což uvedlo 82% studentů.

U jednotlivých odpovědí jsme zaznamenali některé netradiční argumenty, např.

  • jedním z kritérií při výběru VŠ je synchronizace s partnerem
  • potencionální místo studia: Bratislava (Slovensko – malé zahraničí)
  • potřeba praxe při studiu
  • chci vědět, co budu dělat v budoucnu a jestli mě obor bude i nadále bavit
  • zbavit se nerozhodnosti
  • respondent, který nechce dále studovat: rozhodnutí přišlo tak nějak samo

Výsledky si můžete přečíst zde: