Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

O škole:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

GDPR

Ochrana osobních údajů

informace o zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Název Organizace: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace; IČO: 47813113, se sídlem Komenského 5, 746 01 Opava

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Milan Pobořil, Ph.D.

Telefon: + 420 733 361 583

E-mail: poboril@mgopava.cz

(dále jen „správce“)

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jobman, s.r.o.,
IČO: 27177726,
Livornská 449, 109 00 Praha
doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha
email: dpo@dpohotline.cz
telefon: +420 910 120 377

 

Správce v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

Žáci a zákonní zástupci

Kamerový systém

Smluvní partneři

Uchazeči o zaměstnání

Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které poskytl;
  • podat stížnost dozorovému orgánu;
  • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči správci uplatňujete cestou pověřence pro ochranu osobních údajů případně přímo u správce.

Skip to content