Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

O škole:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Evaluační testy ve školním roce 2018/2019

 

Jednou z možností, jak zjistit kvalitu výuky na dané škole, je využití evaluačních testů. Testy se píší na začátku a na konci studia. Výsledky se srovnají a výstupem je kvalita vědomostí získaných za celou dobu studia. Zároveň si žáci zvykají na testy podobné přijímacím zkouškám, ostatně i státním maturitám. Vybrali jsme testy společnosti SCIO, se kterou spolupracujeme již hodně let. Náš zřizovatel navíc každoročně organizuje testování KVALITA.

Studenti píší testy v průběhu celého školního roku – různé ročníky vždy v různou dobu. V závislosti na ročníku se testy píšou z:

 • OSP (obecné studijní předpoklady)
 • ČJ
 • M
 • AJ a NJ

Většina testů je na 45 minut čistého času, test OSP a M je na 60 minut. Testy KVALITA jsou na 60 minut. Po celkovém vyhodnocení testů dostane škola i každý žák komplexní analýzu včetně srovnání svých výsledků se vzorkem všech žáků, kteří psali tyto testy. Škola se dozví své postavení mezi školami stejného typu, které tyto testy psaly.

Výsledkem testování v období studia na MGO bude také tzv. přidaná hodnota školy, tj. jakého posunu ve vzdělání daný žák docílil srovnáním testů v prvním a posledním ročníku a „co mu tedy škola dala“. Celkovou analýzu obdrží každý žák i škola jako celek v posledním ročníku po napsání posledních testů.

Testování není v žádném případě zaměřeno ani proti žákům, ani proti vyučujícím! V současné době je zkrátka nutné umět testy psát, už kvůli přijímacím zkouškám na vysoké školy, které se ve většině případů dělají testovým způsobem. Výsledky testování jsou jedním z faktorů, podle kterých se může hodnotit škola jako taková a srovnávat se s jinými školami. Věříme, že se budou všichni snažit dosáhnout co nejlepších výsledků.

Žáci vyššího osmiletého gymnázia a žáci čtyřletého gymnázia se každoročně v prvním a předposledním ročníku účastní projektu KVALITA, který je realizován naším zřizovatelem – Moravskoslezským krajem.

Pro žáky nižšího gymnázia se snažíme zajišťovat v každém ročníku jedno testování.

Stručné zhodnocení jednotlivých testování najdete níže.

Harmonogram testování ve školním roce 2018–2019

KVALITA 1. ročníky

 • projekt Moravskoslezského kraje pro 1. ročníky
 • Společnost pro kvalitu školy
 • jeden on-line test obsahující otázky z ČJ, AJ, NJ, M
 • podzim 2018

VEKTOR 4

Pilotní testování SCIO

 • testování SCIO pro přihlášené žáky 3. a 4. ročníků
 • testy z OSP, M, ČJ, B, CH a AJ/NJ
 • říjen 2018

Národní testování žáků 6. tříd (1.A)

Národní testování žáků 9. tříd (4.A)

 • testování SCIO pro 9. třídy ZŠ
 • testy z OSP, M, ČJ a AJ/NJ
 • 30. 10. – 16. 11. 2018

Maturitní trénink

 • testování SCIO 4. ročníků a 8.A
 • předměty podle výběru
 • březen 2019

Národní Testování 2.A

 • testování SCIO pro 7. třídy ZŠ
 • testy M, ČJ a OSP, AJ
 • duben 2019

KVALITA 3. ročníky

  • projekt Moravskoslezského kraje pro 3. ročníky
  • testy z ČJ, AJ, M, OSP a NJ
  • Společnost pro kvalitu školy
  • květen 2019

Výsledky testování ve školním roce 2017–2018

Výsledky testování ve školním roce 2016–2017

Výsledky testování ve školním roce 2015–2016